Nieuws - 9 november 1995

Studenten maken nauwelijks gebruik van

Studenten maken nauwelijks gebruik van

Iets meer dan twee procent van de eerstejaars studenten beeindigt zijn studie voor 1 februari in het eerste studiejaar. Daarmee voorkomen zij dat hun studiebeurs in een later stadium wordt omgezet in een lening. Onder het tempobeurs-regime worden studiebeurzen namelijk omgezet in leningen als studenten minder dan vijftig procent van de studiepunten halen. Stoppen ze echter voor 1 februari, dan mogen ze, ongeacht hun studieresultaten, de tot dan toe uitgekeerde beurs behouden.

Het ministerie van Onderwijs laat door het Instituut voor onderwijskundige dienstverlening (IOD) uitzoeken wat de effecten zijn van de tempobeurs. Het gebruik van de 1-februari-regel is een eerste resultaat van het onderzoek.

In 1995 staakten 2842 studenten van hbo's en universiteiten hun studie. Gebrek aan motivatie is meestal de reden dat studenten voor 1 februari stoppen. Ook gaven studenten persoonlijke omstandigheden of ontevredenheid met de studie als reden op. De studiestakers halen in de vijf maanden durende studie maar weinig studiepunten: universitaire studenten gemiddeld iets meer dan een, hbo-studenten bijna vijf. Van de universitaire stakers studeerde bijna tachtig procent het volgend jaar weer verder.