Nieuws - 5 september 1996

Studenten maken consumentengids over propedeuse-onderwijs

Studenten maken consumentengids over propedeuse-onderwijs

Helft van colleges hoef je niet te volgen

Goed nieuws voor de eerstejaars: vanaf deze week kunnen zij bij de Wageningse studentenorganisatie WSO terecht voor hun consumentengids. Per vak staat gedetailleerd beschreven hoe de docent is, of het hoorcollege zinnig is en hoe je het examen moet voorbereiden. Volgens de samenstellers is het een gidsje om je eigen gedachten af te checken".


In de hal van WSO-thuishonk Arion worden Dorien Boon en Heleen Schoorl meerdere keren aangesproken en gefeliciteerd. Hartstikke mooi werk, het ziet er goed uit, mooi kaftje. De Wageningse evaluatiegids van de twee studenten, waarvan net de eerste exemplaren geniet zijn, valt in de smaak. Stapels gidsen van elk bijna negentig pagina's dik liggen te wachten op de honderden eerstejaars studenten.

Het idee voor een soort consumentengids is niet nieuw en niet typisch Wagenings. De Delftse studentenbond heeft een traditie opgebouwd en ook Groningen en Utrecht maken al regelmatig gidsen waaruit studenten kunnen opmaken wat hen tijdens de colleges en practica te wachten staat. Maar in Wageningen kwamen dit soort gidsen nooit echt van de grond. Af en toe maakte een studievereniging eens een gids voor haar richting, maar die was nooit een lang leven beschoren. En het bestuur van de LUW ziet liever geen consumentengids, bleek vorig jaar tijdens een discussie met studentenraadsleden. Het college van bestuur vond het niet fair tegenover de docenten om evaluaties in boekvorm uit te geven, voordat een docent de mogelijkheid heeft gehad zijn vak of didactische kwaliteiten te verbeteren. Maar dat heeft Boon en Schoorl niet weerhouden van De juiste WEG (Wageningse Evaluatie Gids), de eerste echte LUW-studiegids voor de propedeuse.

Schoorl studeert Landinrichtingswetenschappen en Boon heeft net haar eerste studiedag achter de rug in Utrecht, nadat ze is overgestapt van Huishoud- en consumentenwetenschappen naar Diergeneeskunde. Ze zijn zichtbaar trots hun rode boekje. De Propedeusecommissie studiebegeleiding (PCS) had nog wel gezegd dat ze dit project nooit zouden redden. Beiden studenten zijn afkomstig uit de activiteitenvereniging voor eerstejaars. Deze club organiseert, elk jaar met nieuwe eerstejaars, een aantal vooral gezellige activiteiten voor jaargenoten. Het afgelopen jaar was er een groot feest, een filmnacht en drie keer een krantje.

Schoorl: We wilden als commissie ook een vakkenevaluatie houden. Ik zit ook in de PCS en die commissie wil graag weten wat eerstejaars van hun onderwijs vinden. We hebben iedereen uitgenodigd om een avond over de kwaliteit van de propedeuse te praten. De opkomst was verschrikkelijk laag, in totaal kwamen op twee avonden veertien mensen opdagen."

Vragenlijsten

Kort daarop hoorden de twee van de gidsjes in Utrecht, Groningen en Delft en besloten om iets dergelijks te maken. Samen met vierdejaars student Landinrichtingswetenschappen Bart Zwaan zorgden ze ervoor dat alle eerstejaars vragenlijsten kregen over vakken uit het eerste en tweede trimester en dat tweedejaars werd gevraagd naar hun ervaringen met het derde trimester.

De enquetes werden per vak en per studierichting uitgewerkt. Schoorl: Soms hebben we een soort gemiddelde van de meningen weergegeven, soms staat er ook duidelijk vermeld dat iemand een heel afwijkende mening had. Zo'n mening kan heel relevant zijn. Het belangrijkste onderdeel van de enquetes is de tips van studenten over de vakken. Zo wordt soms aangeraden om vooral niet naar college te gaan of alleen naar het werkcollege als je echt vragen hebt. Soms leest een docent bijna voor uit het dictaat, maar doet dat zo leuk dat het toch de moeite waard is om te gaan."

De beschrijving van de didactische kwaliteiten van docenten had Boon er liever niet in gehad. Volgens haar is dat een onnodig oordeel over de docenten. Het gaat ons er niet om een aanslag op docenten te plegen met dit boekje. Volgens mij is het voor eerstejaars moeilijk te bepalen wat de didactische kwaliteiten zijn van een docent. Ik vind het trouwens wel jammer dat we er niet aan toegekomen zijn om de docenten te informeren over dit boekje. Eigenlijk hadden we ze de kans moeten geven om op de oordelen te reageren. Dat zat er helaas niet in vanwege de hoge tijdsdruk. Misschien een idee voor volgend jaar."

Zwaard van Damocles

De kaft van het gidsje verraadt echter wel de visie van de studenten op de rol van de docenten. Op de kaft zit een docent met een moeizaam gezicht gebogen over zijn publicaties. Boven zijn hoofd hangen als een zwaard van Damocles de vakkenevaluaties. Docenten hechten, zeker in verhouding tot hun onderzoeksactiviteiten, te weinig belang aan goed onderwijs, vinden de drie studenten.

Het boekje is in eerste instantie bedoeld voor de eerstejaars die deze week zijn begonnen. Maar hebben die eerstejaars niet na twee colleges in de gaten of ze net zo goed thuis kunnen werken? Boon: Op een gegeven moment vraag je je tijdens een college af of het wel zin heeft om hier nog te zitten. Je twijfelt om weg te gaan, want misschien vertelt de docent straks wel iets heel belangrijks, of de volgende keer. Als je vervolgens in het gidsje leest dat de colleges echt niet nodig zijn, sta je weer wat sterker. Je kunt je eigen gedachten ermee afchecken, als het ware." Het gidsje zal echter niet zo'n status krijgen dat eerstejaars voortaan blind vertrouwen op de evaluaties, verwachten Boon, Schoorl en Zwaan.

Van slechts drie van de achttien richtingen ontvingen ze geen of te weinig evaluatieformulieren. Hebben de drie studenten nu een idee over de kwaliteit van het Wageningse onderwijs? Boon: Het verschilt heel erg per richting. De studenten van de twee tropenrichtingen waren bijvoorbeeld heel erg positief over het hele onderwijs; die vinden echt alles goed en leuk." Schoorl: Ik vind het heel erg dat bij bijna vijftig procent van de vakken staat dat je het college net zo goed niet kunt volgen. Ten tweede merken veel studenten op dat je het vak vanzelf haalt als je de oude examens leert. Studenten raden aan om het boek misschien even in te kijken maar verder vooral oude examens te bekijken. Dat is toch geen onderwijs?!"