Nieuws - 5 september 1996

Studenten laten Ritzen met rust

Studenten laten Ritzen met rust

De actie tegen de nieuwe universitaire bestuursstructuur van van enige tientallen Leidse student-bestuurders haalde het journaal, maar ook elders werd actie gevoerd. Nergens waren echter de protesten massaal. Bij de ontruiming van het bezette Twentse bestuurscentrum werden 21 aanhoudingen verricht.

Minister Ritzen vreesde van tevoren voor zijn lichamelijke integriteit. Het ministerie had bij geruchte vernomen dat actievoerders Ritzen wel eens letterlijk te lijf zouden kunnen gaan tijdens de opening van het academisch jaar in Leiden, waar hij een rede zou houden. Een hoge ambtenaar nam vorige week zelfs contact op met studentenbond LSVb, om zich ervan te vergewissen dat Ritzen geen gevaar zou lopen.

De bestuurders van alle Leidse studentenverenigingen hadden van tevoren aangekondigd niet te willen luisteren naar de rede van minister Ritzen. En dus verlieten ze de kerk, heel keurig en ordelijk, op het ogenblik dat daarvoor door de Leidse collegevoorzitter Vredevoogd de gelegenheid werd gegeven.

Elders grepen de protesten iets meer in in de gewone gang van zaken. In Amsterdam en Groningen werden estafette-speeches gehouden: een student in het publiek stond op om een toespraak te houden, werd verwijderd door de ordedienst, waarna een tweede student opstond, enzovoorts.

Dinsdag bezetten studenten het bestuursgebouw van de Twentse universiteit. Bij de ontruiming van het gebouw, 's avonds, werden 21 aanhoudingen verricht; woensdagochtend zaten nog tien studenten vast in een politiecel. Vrijdagochtend al hadden ongeveer dertig studenten het kantoor van de vereniging van universiteiten VSNU in Utrecht bezet. 's Middags werden de studenten met zachte hand door de politie uit het pand gezet.