Nieuws - 31 augustus 1995

Studenten in Groningen en Twente beproeven chipkaart

Studenten in Groningen en Twente beproeven chipkaart

Ruim twintigduizend studenten van de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool/Hogeschool Groningen en de Technische Universiteit Twente nemen vanaf 1 september deel aan een proef met een multifunctionele studentenchipkaart.


De nieuwe chipkaart doet onder meer dienst als collegekaart, ov-studentenkaart, bibliotheek- en telefoonkaart. Ook kunnen de studenten er in de kantine mee afrekenen. In Twente dient de kaart tevens als campuskaart voor het gebruik van de universitaire sportfaciliteiten.

Volgens de Informatie Beheer Groep (IBG) worden studenten op deze manier verlost van het veelvoud aan telefoon-, kopieer- en collegekaarten dat zij voorheen op zak moesten hebben.

De kaart zal naar verwachting ook de IBG een hoop werk uit handen nemen, want studenten kunnen er eenvoudige mutaties mee doorgeven aan het geautomatiseerde systeem van Studiefinanciering. De IBG wil op deze wijze de formulierenstroom indammen. Jaarlijks komen er 2,5 miljoen formulieren binnen met mutaties als adreswijzigingen en ziektekostengegevens.

Op de deelnemende universiteitsterreinen zijn online informatiezuilen geplaatst. Na het insteken van de chipkaart kan de student bij die zuilen zowel informatie opvragen als doorgeven. Woordvoerder Jan van Pelt van de IBG: Bij deze zuilen kunnen studenten wijzigingen in het adres doorgeven, zolang het niet gaat om een verhuizing van een thuiswonende naar een uitwonende situatie. Daarvoor is nog altijd een ondertekende verklaring nodig."

Wijzigingen in bank- of gironummer kunnen eveneens bij de informatiezuil worden doorgegeven, net als een eventuele beeindiging van de studie. Vanaf januari 1996 kan de student zelfs de gewenste hoogte van de studielening bij de informatiezuil invoeren.

De chipkaarten dragen de kleuren rood of blauw, afhankelijk van het soort ov-studentenkaart dat de student heeft gekozen. Het vier-cijferige cijferslot ('We mogen het geen pincode noemen') kan de houder van de kaart zelf bepalen en op ieder moment van de dag wijzigen. De chip zelf heeft geen functie als ov-studentenkaart. Daarvoor is gewoon een pasfoto op de kaart geplakt.

Opladen

De elektronische knip kan tot maximaal honderd gulden worden opgeladen, met contant geld bij een oplaadmachine of met een automaat die in verbinding staat met Beanet, het computernetwerk voor elektronisch betalingsverkeer. De kaart wordt dan via de bank- of girorekening opgeladen.

In beginsel heeft de chipkaart honderd functiemogelijkheden", aldus Van Pelt. Je zou kunnen denken aan het via de kaart kijken of je voor een tentamen geslaagd bent, wanneer het volgende tentamen plaatsvindt of gereisde ov-kilometers afrekenen. Die opties zitten er nu nog niet in. Daar moet ook nog goed over worden nagedacht."

Volgens Van Pelt wordt de kaart vast en zeker een succes. Hij acht het fraude-risico kleiner dan van de gewone ov-studentenkaart. Studenten zullen deze kaart niet snel met opzet verliezen, omdat ze dan direct ook hun collegekaart en al die andere functies kwijt zijn. Plus het bedrag dat nog op de kaart stond. Dat is lastig."

Ook 4700 medewerkers in Groningen en Twente doen mee aan de proef; op de kaart die zij ontvangen zit echter geen ov-recht. De studentenchipkaart komt voorlopig niet naar Wageningen. Een aantal universiteiten heeft al vroeg laten weten graag aan dit experiment mee te willen doen," aldus Van Pelt. Wageningen was daar bij mijn weten niet bij." De proef in Groningen en Twente gaat een jaar duren. Pas na uitvoerig onderzoek wordt bepaald of heel studerend Nederland een chipkaart krijgt.