Nieuws - 21 maart 1996

Studenten houden voorlopig huursubsidie

Studenten houden voorlopig huursubsidie

De Tweede Kamer is op 18 maart niet akkoord gegaan met het nieuwe huursubsidieplan van staatssecretaris Tommel van Volkshuisvesting. Tommel is onder andere van plan om personen met een onzelfstandige woning geen huursubsidie meer te geven. Hierdoor zouden duizenden studenten, met name degenen die kamers huren via de op studenten gerichte woningcorporaties, ongeveer honderd gulden meer huur moeten gaan betalen, zo heeft de studentenvakbond ISO berekend.

Het ministerie van VROM heeft berekend dat het om 2100 personen gaat, van wie het merendeel student is. Het ISO vindt deze cijfers veel te laag. Volgens mij gaat het om 1000 tot 1500 mensen per universiteitsstad", zegt Elmar Prinsen van de studentenvakbond.

PvdA, CDA, SP en D66 vinden dat er betere manieren zijn om te besparen op de huursubsidie en presenteerden op 18 maart hun eigen voorstellen. De Tweede Kamer wil dat die doorgerekend worden.