Nieuws - 5 oktober 1995

Studenten doen vaker beroep op welzijnszorg

Studenten doen vaker beroep op welzijnszorg

Na een daling aan het begin van de jaren negentig neemt het aantal studenten dat aanklopt bij het Bureau Studentenwelzijnszorg weer toe, zo blijkt uit het onlangs verschenen verslag over 1993 en 1994.


De studentenpsychoog werd vorig jaar bezocht door 459 studenten. In 1991 waren dat er 388. De studentenarts kreeg in 1994 1219 bezoekers, 151 meer dan het jaar ervoor. Ook de decanen melden een grotere drukte.

De stijging is opvallend omdat het aantal studenten aan de Landbouwuniversiteit juist is teruggelopen. De welzijnswerkers in de wereld wijten de toename aan de toegenomen studiedruk. De studentenarts ziet steeds vaker studenten met klachten die verband houden met stress. Het gaat daarbij opvallend vaak om goede studenten. Wachtlijsten van een tot twee weken zijn in perioden van topdrukte onvermijdelijk, aldus het verslag.

De arts vreest dat de verhoging van de temponorm naar vijftig procent, het hogere collegegeld en de verlaging van de studiefinanciering een nog grotere toeloop naar de welzijnswerkers in voormalig hotel De Wereld tot gevolg heeft.

Ook de assistent van de arts kreeg meer studenten over de vloer. Studenten kiezen weer vaker voor een stage of afstudeervak in de tropen, ook als ze een niet-tropengerichte studie volgen, aldus het verslag.

Problemen met de studiekeuze zijn volgens het verslag de belangrijkste reden waarom propaedeusestudenten aankloppen bij het decanaat. Financien en militaire dienst zijn andere onderwerpen waarmee eerstejaars naar een decaan stappen. Huisvesting, in 1991 nog goed voor ruim een op de tien gesprekken, vormt daarentegen nauwelijks meer een probleem.

Financien zijn het belangrijkste gespreksonderwerp bij doctoraalstudenten. De ouderejaars komen meestal niet voor hulp bij het schrijven van een bezwaar- en beroepschriften voor studiefinanciering, zoals eerstejaars met financiele problemen, maar willen informatie over de subsidiemogelijkheden voor een stage of afstudeervak in het buitenland.

Daarnaast constateert het decanaat een toenemende vraag naar begeleiding in studievaardigheden en doen zowel propaedeuse- als doctoraalstudenten vaker een beroep op het auditorenfonds.

De door bezuinigingen met sluiting bedreigde infotheek kreeg in 1994 1251 bezoekers en duizend telefoontjes te verwerken. Dit is bijna een halvering opzichte van 1991. Een aanzienlijk deel van de bezoekers van de infotheek bestaat overigens uit studiestakers, afgestudeerden of ouders van scholieren of studenten.