Nieuws - 5 december 1996

Studenten Bakkerschool krijgen LUW-sportkaart

Studenten Bakkerschool krijgen LUW-sportkaart

Naast studenten van Diedenoort kunnen nu ook studenten van de Middelbare Hotel- en Bakkersvakschool een sportkaart kopen bij de Landbouwuniversiteit. Daartoe tekenen de besturen van Diedenoort, LUW en de Middelbare Vakschool dinsdag 10 december een overeenkomst voor drie jaar. Ook zal de vakschool haar gymlessen en examens in De Bongerd organiseren.

Th. Joosten, LUW-hoofd Lichamelijke vorming en sport, verklaart dat de sporthal nu voor nagenoeg honderd procent bezet is. Daarmee halen we de taakstelling die ons twee jaar geleden is opgelegd door de universiteitsraad." De afgelopen jaren waren 250 van de ruim duizend Diedenoortstudenten sportkaarthouder. Verder hebben in het afgelopen proefjaar ongeveer honderd vakschoolstudenten een sportkaart gekocht.

Vakschool- en Diedenoortstudenten betalen 120 gulden voor de sportkaart. De twee onderwijsinstellingen betalen Joosten per sportkaart 55 gulden. De afgelopen jaren was dat voor Diedenoortstudenten honderd gulden en paste Diedenoort dertig gulden bij. Studenten van de Landbouwuniversiteit betalen 85 gulden, waar de LUW negentig gulden bij legt.