Nieuws - 31 augustus 1995

Studentbestuurders mager geschoold

Studentbestuurders mager geschoold

Studenten die zitting hebben in bestuursorganen binnen het onderwijs krijgen maar weinig scholing om die taak naar behoren uit te voeren. Dat blijkt uit onderzoek van het Landelijk Adviescentrum voor studentbestuurders (LACsb), dat in augustus is gepubliceerd.

Uit het onderzoek, waar 154 wo- en 107 hbo-studentbestuurders aan deelnamen, blijkt dat 43 procent van hen tot dusver geen scholing heeft gehad voor de bestuurlijke taken.

Op zich een slechte zaak," vindt Roland Melse, scheidend lid van de Wageningse Christelijke Studenten Fractie (CSF). Maar dat is niet direct de ervaring die ik in Wageningen heb. In het begin van het jaar kregen wij een cursus vergadertechniek en werden we ingewerkt door de fractieleden die ons voorgingen. Het is wel belangrijk er een duidelijke taakverdeling komt, zeker voor een kleine fractie als de onze. Ik kan me voorstellen dat het moeilijk wordt als je teveel in je portefeuille hebt."

Het rapport concludeert verder dat in de medezeggenschap bij het wetenschappelijk onderwijs vrouwen de meerderheid vormen (53 procent), terwijl de hbo-medezeggenschap nog steeds door mannen wordt gedomineerd (57 procent).

Onderzoeker Jan Kok daagt de onderwijsinstellingen uit om in de budgettering voor studentbestuurders-faciliteiten te laten blijken hoe belangrijk zij deze medezeggenschap vinden voor de kwaliteit van het onderwijs.