Nieuws - 19 februari 1998

Student, Shianne

Student, Shianne

Student, Shianne
Omdat ik van Chinese afkomst ben en belijdend christen is het bijna niet mogelijk om in Indonesie universitair onderwijs van behoorlijk niveau te volgen. Er is een soort quota voor de verschillende etnische groepen. Aangezien er op de ruim tweehonderd miljoen Indonesiers slechts vier miljoen Chinezen zijn maak je evenredig weinig kans. Van die Chinezen is het grootste deel katholiek en een zeer klein deel boeddhistisch. Ik ben gereformeerd. Eigenlijk is er sprake van discriminatie
Er zijn particuliere universiteiten maar die zijn qua kosten vergelijkbaar met het collegegeld in Nederland. Opvallend is dat ik hier 3300 gulden collegelid betaal, terwijl Nederlandse studenten maar 2400 gulden betalen. Verder zijn de kosten voor levensonderhoud veel hoger dan in Indonesie
Elke zomer ga ik terug naar Indonesie. Alleen het afgelopen jaar zijn mijn ouders hier geweest. De verkiezingen waren net achter de rug en zij vonden het veiliger dat ik hier bleef. Zij waren al eens in Nederland geweest maar nog nooit in Wageningen. Mijn ouders behoren niet tot de middenstand die door de economische crisis te maken heeft met plundering en brandstichting
Het eerste jaar heb ik Nederlands geleerd in Utrecht. Ook heb ik in dat jaar mijn kennis van exacte vakken zoals natuurkunde bijgespijkerd. In Indonesie had ik op de middelbare school het biologiepakketje gekozen. Daarin kwam ook chemie en wat levensmiddelentechnologie aan de orde. Toen ben ik geinteresseerd geraakt in die studierichting
Studeren ging het eerste jaar niet geweldig. Eigenlijk zat ik in de collegezaal, maar ik begreep niets van wat er verteld werd. Na een gesprek met de studiecoordinator heb ik besloten in een wat lager tempo mijn propedeuse te halen. Nu gaat het veel beter en heb ik zo'n beetje m'n derde jaar afgerond
Vrienden heb ik gemaakt bij de Vereniging van Gereformeerde Studenten in Wageningen. Eigenlijk zijn dat vooral leden van de Vrijgemaakte Gemeente. In Indonesie kennen we al die stromingen niet. Maar deze gemeente staat het dichtst bij mijn uitleg en beleving van de bijbel. Verder ken ik nog een paar studenten met een Chinese of Indonesische achtergrond die een MSc- of PhD-studie volgen
Ik zie wel wat ik na mijn studie ga doen. Soms denk ik erover om een taal te studeren. Maar eerst wil ik een afstudeervak doen. Prioriteit is het vinden van een passend onderwerp. Dan zie ik wel of dat bijvoorbeeld in het buitenland is. Ik hoef niet per se naar een bepaald land, hoewel een leuk project in Duitsland me wel wat lijkt