Nieuws - 10 april 1997

Student, Raymond

Student, Raymond

Student, Raymond
Een klein stukje bos, zo'n zeshonderd hectare, is voor mij. Het is een deel van de boswachterij Oosterengh, een uitloper van de stuwwal tussen Renkum en Wageningen. Meestal ga ik er doordeweeks een middag of ochtend naar toe om roofvogels te inventariseren. Ik heb daar vergunningen voor. Die zijn nodig om bijvoorbeeld van de paden te gaan. Dat is ook de reden dat ik niet op zondag het bos in ga, want dan is het bijzonder druk. Het gevaar is dat ik anderen op het idee breng om ook van de paden te gaan of in bomen te klimmen
Ik doe broedbiologisch onderzoek. Dat houdt in dat ik de eieren tel, meet en weeg en later terug kom om de jongen te tellen. Mijn verwachting is dat ik uiteindelijk zo'n vijf paren sperwers en vijf paren buizerds aantref in de Oosterengh. Verder heb ik drie havikpaartjes aangetroffen, wat betekent dat zo'n klein gebied wel vol zit
In Groesbeek, waar ik opgegroeid ben, heb ik handigheid gekregen in dit onderzoekswerk. De charme is dat je veel buiten bent. Het komt er op neer dat je op geluidjes of geslagen duiven afgaat. Een geslagen duif is een krans van veren die achterblijft op de bodem nadat een roofvogel een duif geplukt heeft. Als je daar een concentratie van vindt, weet je dat je dicht in de buurt van een nest bent. Op dit moment broeden de vogels nog niet, het is nog te koud. Dat duurt nog een week of twee
Via het vogelen ben ik in Wageningen terecht gekomen. Ik doe de orientatie Populatiebiologie. Op dit moment ben ik bezig met het examen populatie-ecologie. Het studeren lukt prima, ik heb nog geen misstap gemaakt. Het is gewoon een kwestie van voldoende tijd erin steken, dan haal je het makkelijk
Als ik na het afstuderen werk wil vinden, zal ik dat bij een instituut moeten zoeken dat bijvoorbeeld onderzoek doet naar specifieke soorten zoals de rotgans. Onderdeel van dat werk is het ringen en volgen, met zendertjes, van de vogels. Je moet bereid zijn te reizen en over een flink doorzettingsvermogen beschikken. Dat geldt ook voor het vrijwilligerswerk dat ik in de Oosterengh doe
Dit soort broedvogelonderzoek is niet te betalen, dus wordt het door vrijwilligers gedaan. Alle kleine stukjes onderzoek geven een beter beeld van de broedvogelpopulaties. Er zijn vrijwilligers die er zelfs de hele dag druk mee zijn