Nieuws - 27 april 1995

Student, Paul

Student, Paul

Tijdens mijn stage bij General Electric Plastics in Etten-Leur deed ik geluidsmetingen en raakte ik steeds meer geinteresseerd in arbeidshygiene. Arbeid en milieu hebben veel raakvlakken - ik studeerde milieukunde - maar het voordeel van arbeidshygiene is dat het dichter bij de mensen staat. De resultaten zijn tastbaarder en beter te meten. Omdat ik aan het einde van het Hogere Laboratorium Onderwijs in Etten-Leur wel weer naar de schoolbanken wou, heb ik voor Wageningen gekozen. Nu doe ik het profiel Arbeid en gezondheid binnen Milieuhygiene.

Wij vormen een uitzondering onder de doorstromers, de meesten komen uit het Hoger Agrarisch Onderwijs. Wij zijn volgens mij de eerste en laatste lichting die op deze manier kan studeren, want de studiefinanciering betaalt geen tweede studie meer. Ik heb zelfs nog recht op zes jaar en een jaar extra vanwege het doorstromen.

We hebben wel alle vrijstellingen bij elkaar moeten sprokkelen, want voor ons bestaan geen collectieve vrijstellingen. Interessant, want je spreekt alle docenten individueel met al je HBO-spullen bij de hand. Het kost alleen veel tijd. Maar goed, ik heb nu zo'n twee jaar aan vrijstellingen bij elkaar, dus resteren nog twee studiejaren die ik in drie jaar doen moet. Het eerste trimester viel tegen; ik haalde maar zeven studiepunten. Inmiddels zit ik op 15 van de 18 punten die ik dit jaar wil halen.

Het eerste trimester heb ik introductie bij KSV gelopen en ben ik intensief opgetrokken met mijn zeventien afdelingsgenoten; zij hebben mij redelijk snel wegwijs gemaakt in Wageningen en binnen de universiteit. Ook collectief wonen was nieuw maar heel leuk. Op het HLO reisde ik op en neer; drie uur per dag.

Ik loop veel epidemiologische vakken, waarin de effecten van bepaalde stoffen op grote populaties centraal staan. Maar er zijn ook meer toegepaste vakken die bijvoorbeeld handelen over de werkomgeving, aan de hand van een vrij nieuw boek dat, volgens mij, is geschreven door vier mensen die ook les geven hier aan de universiteit. Dat is wel een opmerkelijk verschil tussen het hoger - en het wetenschappelijk onderwijs: onderzoeksresultaten worden direct vertaald in het onderwijs, terwijl die pas na drie jaar doorsijpelen naar het hoger onderwijs. Wageningen maakt daarom een professioneler indruk op mij.