Nieuws - 1 juni 1995

Student, Mechteld

Student, Mechteld

Een campagne van twee weken hebben wij gevoerd voor de verkiezing van een nieuwe afdelingsoudste op Dijkgraaf 3b. Dat ging gepaard met beloftes zoals iedere week taart en met affiches. Uiteraard, zoals in de echte politiek, is van die beloftes niets terecht gekomen. Wel is er op de verkiezingsavond taart gegeten en vooral bier gedronken.

Dat was anderhalf jaar geleden, omdat toen de afdelingsoudste op stage ging. Het is niet een baantje dat iedereen zomaar kan doen. Het is belangrijk om regelmatig op de afdeling te zijn en je moet het goed met iedereen kunnen vinden. Je taken zijn bijvoorbeeld het uitrekenen van afdelingsrekeningen, zorgen dat de boel wordt schoongemaakt en nieuwe afdelingsgenoten wegwijs maken. Maar ik doe het graag.

Met de studie gaat het nu lekker, hoewel ik zeven trimesters nodig had voor de proppen. Vooral met de scheikundige vakken had ik moeite. Door die uitloop moet ik het volgend trimester nog een verplicht vak doen en ik ben het zicht op mijn jaargenoten wat verloren. Ik voel me niet een lid van de familie Zootechnici en ik geef er de voorkeur aan om in de Hunker-Bunker met wat mensen te kletsen.

Ik doe de orientatie Veehouderij en wil het liefste een afstudeervak doen waarin ik immunologie-reproduktie en ethologie combineer. Ik wil niet de uitsluitend de ethologie-kant op; dat is al gauw de studie van dierentuindieren. Mijn idee is dat verbeterde huisvesting, dus meer welzijn, een voorwaarde is voor optimale reproduktie. De huisvesting kan echt veel beter en niet omdat ik uit ons dorpje een nogal romantisch beeld heb overgehouden. De huisvesting was daar heel behoorlijk, omdat er nogal wat keuterboeren waren die er een paar koeien bijhadden.

De werkelijkheid is dat een varken gewoon een bonk vlees is. Daarover is wel discussie onder studenten. De boeren krijgen te veel regeltjes over zich heen en zouden te veel werk hebben aan verbeterde verzorging. Daarentegen is het ook zo dat door bijvoorbeeld de emancipatie van de boerin de stress in een kleinschalige organisatie als het boerenbedrijf toeneemt. Daarbij had ik nooit stil gestaan.

Kortom; het is zaak dat ik een afbakening en planning maak voor mijn afstuderen. Dat is niet makkelijk als je zowel technieken als ethische aspecten van de veehouderij interessant vindt.