Nieuws - 7 september 1995

Student, Martijn

Student, Martijn

Vooral mijn ervaringen na de lerarenopleiding met het vak Fysische chemie waren goed. Ik vond dat Van de Berg en Geurts het didactisch sterk doen. Ze gebruiken veel hulpmiddelen zoals de computer en het vak wordt in kleine groepen gegeven. Je krijgt echt individuele begeleiding. Verder staken de lesboeken goed in elkaar en je kon zoveel bijles krijgen als je maar wou. Mijn eerste ervaringen stonden dus haaks op wat ik over het universitaire onderwijs had gehoord. Het vak Bio-organische chemie is wat dat betreft nog klassiek. Overigens vielen de practica van fysische chemie in negatieve zin op door enkele zeer onvriendelijke studentassistenten.

Ik ben na de lerarenopleiding biologie in Nijmegen naar Wageningen doorgestroomd om op die manier mijn eerstegraads bevoegdheid te krijgen. Daarvoor moet ik, na het behalen van de bul hier, meeloten naar de twintig plaatsen die daar jaarlijks in Nederland voor zijn. Dat zal niet meevallen. Maar ik wil graag in de hogere klassen van het VWO en Havo les geven. Dan kan je dieper op de stof, die moeilijker is, ingaan. Dat vergt meer voorbereiding. Daar staat tegenover dat de leerlingen voor het vak gekozen hebben. Lesgeven is me tijdens drie stages heel goed bevallen. Ik zal niet het onderzoek in gaan.

Het eerste half jaar pendelde ik nog tussen Nijmegen en Wageningen. Maar dat was wel zwaar, zeker omdat er 's avonds nog statistiekcolleges waren. Dat betekende dat ik 's morgens om half negen begon en 's avonds pas tegen half twaalf thuis was. Ik heb dus wel wat vakken laten schieten, maar dat heb ik van de zomer met het halen van negen studiepunten weer goed gemaakt.

En ik had nog wel tijd voor een weekje vakantie. Verder heb ik de vijf dagen feest rond de vierdaagse meegemaakt. Dat is net zoiets als het vijf mei feest hier maar dan vijf dagen lang. Ik ga graag uit, het is naast voetballen, tennis en mijn vriendin mijn belangrijkste hobbie.

Als ik klaar ben zal ik 26 jaar zijn. Ik wil het doorstroomprogramma in drie jaar doen. Het laatste jaar heb ik gereserveerd voor stages en een afstudeervak. Dat wil ik in de hoek van de milieubiologie zoeken. Ik ben namelijk niet zo'n plantenmens. Mijn interesse ligt meer in het biochemische en bij biologie van mens en dier. Ik ga binnenkort eens bij Toxicologie praten over de stages. Het zou heel mooi zijn om onderwijs in het buitenland te combineren met toxicologie. Maar of dat lukt weet ik niet.