Nieuws - 28 augustus 1996

Student, Marnix

Student, Marnix

Student, Marnix
De anderhalf jaar dat ik niet studeerde heb ik mijn inkomen uit de verkoop van computers gehaald. Maar de brutomarge is nu nog maar tweehonderd gulden. Dat is niet genoeg om je kosten te dekken. Er zijn te veel mensen in de verkoop van pc's gestapt. Daarom heb ik me toegelegd op computeranimaties. Daar zijn minder mensen mee bezig en het zijn vooral bedrijven die je als klant hebt. Die willen kwaliteit en zekerheid over het functioneren; ze willen je altijd kunnen bellen voor service. Dat is niet erg want ze betalen goed
Verder ben ik actief geweest als bestuurslid van onze flatkroeg Beneden. Het is een gezellige tent en ik zit er vaak. Dan mag je ook wel eens wat terug doen voor je vereniging. Ik ben materiaalcommissaris geweest en heb nog een half jaar het voorzitterschap er zo'n beetje bij gedaan. Onze voorzitter was op stage
De kroeg ligt nogal onder vuur omdat begin dit jaar de Wet geluidshinder is aangescherpt. Dat betekent dat we twaalf keer per jaar de geluidsnormen kunnen overschrijden met festiviteiten. Maar de gemeente bepaalde dat we zeven van die twaalf keer mogen gebruiken met de kerstdagen, bevrijdingsdag en de introductiedagen. Dat zijn uitgerekend dagen dat Beneden dicht is. Uiteindelijk hebben we ons zin gekregen en kunnen we zelf bepalen wanneer we feesten organiseren. Dat zijn er in de praktijk niet zoveel. In ieder geval heeft onze kroeg, in tegenstelling tot de andere kroegen, nog nooit klachten van omwonenden gehad
Het is de vraag of de Rijnsteeg blijft. Onlangs heeft de SSHW weer de besluitvorming uitgesteld. De brouwer vindt dat ook niet leuk. Die heeft twee jaar geleden voor tienduizenden guldens geinvesteerd in nieuwe tanks. Toen beloofde de SSHW dat de Rijnsteeg nog zeker tien jaar blijft staan. We hebben getuigen die dat kunnen bevestigen
Twee jaar geleden kwam ik naar Wageningen om facilitair management te studeren. Maar ik vond de mensen niet gezellig en het studiemateriaal is ouderwets. Na anderhalf jaar ga ik nu weer studeren. Daarvoor moet ik het toelatingsexamen - ik heb havo als vooropleiding - in november binnen hebben. Natuurkunde ligt me wel en dat heb ik al binnen. Schei- en wiskunde ging niet zo goed maar binnenkort is er een herkansing. Ik ga nu Huishoud- en consumentenwetenschappen studeren omdat ik het management in wil. Zonder academische titel kun je dat wel vergeten