Nieuws - 13 juni 1996

Student, Marijke

Student, Marijke

Mijn oom Peter Keet, die nu werkt op het ministerie van LNV, heeft ook in Wageningen gestudeerd. Toen ik actief werd bij GroenLinks kwam ik veel mensen tegen die de link legden tussen hem en mij. Hij was vroeger actief in een van de kritische studentengroepen.

Ik ben actief geworden in GroenLinks omdat ik het studeren anders wou aanpakken. Ik heb nogal wat onvrede met het onderwijs. Het is te veel alleen maar droge kennis en uit het hoofd leren; 's morgens colleges en 's middags practica. Maar ik wil andere kennis opdoen.

Extra vakken lopen mag ik niet. Omdat ik in de PSF heb gezeten, ben ik in de auditorenregeling terecht gekomen. Dat beperkt het maximale aantal uren tot 5400. Dus kan ik geen kennis over de maatschappij en vaardigheden opdoen. Daarom doe ik het maar naast de studie.

Met twee jongens uit Bennekom en Ede heb ik op 11 mei dit jaar Dwars opgericht, de jongerenafdeling voor GroenLinks in Ede en Wageningen. We willen vooral ludieke acties houden, op een andere manier met politiek bezig zijn. Met die acties willen we de aandacht vestigen op thema's die - lokaal - spelen.

Maar eerst hebben we het laatste weekend van juni een internationale bijeenkomst met jongeren. Er komen zo'n twintig mensen met wie we zullen praten over mobiliteit van mensen en goederen. Uiteraard brengen we die jongeren hier op Droevendaal onder dak.

Ik ben ook nog steeds actief bij de WSO en in het bijzonder het Reductieburo. Verder woon ik beleidsraden van de WSO bij. Vanmiddag was ik bij een discussie over het verblokken van het onderwijs aan de Landbouwuniversiteit. Daar waren een paar studenten en vooral veel beleidsambtenaren; toch een aardige opkomst voor zo'n zonnige middag.

Naast de politiek doe ik ook aan rugby. Alleen maar op je kont zitten en vergaderen is voor mij niet genoeg. En de rugbyclub is zeker geen ballenvereniging. Onze feesten zijn heel leuk; het is een gezellige groep.

Rectificatie

Marijke Keet, Student in WUB 19, heeft niet met twee jongens maar met een jongen en een meisje de plaatselijk afdeling van Dwars opgericht. Deze organisatie, financieel ondersteund door GroenLinks maar geheel onafhankelijk, bestaat al vijf jaar.