Nieuws - 12 juni 1997

Student, Marijke

Student, Marijke

Student, Marijke
Mijn oudoom was hoogleraar en rector aan de Landbouwhogeschool. Er is ook een straat naar hem vernoemd. Een huisgenoot die Bodem, water en atmosfeer studeert wees me erop dat er zelfs een Edelmanboor is
Ik kwam naar Wageningen om iets in de chemiehoek te doen. Maar uiteindelijk heb ik voor de levensmiddelennatuurkunde gekozen. Daarbij gaat het meer om de processen en dat trekt me meer dan het uit je hoofd leren van stofjes
Vrijdag hebben we het colloquium van Geintegreerde levensmiddelentechnologie. Dat is een vak uit het doctoraal B dat draait om het bestuderen van levensmiddelen van boer tot consument. Wij hebben ons gericht op de productie van kaas en moesten daarbij zoveel mogelijk kanten belichten: natuurkunde, procestechnologie en melkkunde. In ons groepje - wij doen weer een hoofdstukje van het geheel - waren alle disciplines vertegenwoordigd, dus voor alle zaken was interesse
Ons groepje concentreerde zich op de productie van kaasstremsel. Tot voor kort werd stremsel eigenlijk alleen uit kalvermagen bereid; nu wordt ook gezocht naar toepassingen van biotechnologie om stremsel te maken. Want door een afnemende consumptie van kalfsvlees neemt het stremselaanbod af. Bovendien zijn er maar paar producenten. Door speculatie steeg de prijs vorig jaar zelfs van 16 naar 35 gulden per liter. Dat hoorden we op de research-afdeling van Campina Melkunie in Asten
Van stremselproducent Gist Brocades hebben we vijf verschillende stremselmengsels gekregen. Die hebben we aan wat proefjes onderworpen, zoals het bepalen van de activiteit van de mengsels. Het is belangrijk dat er maar weinig stremsel in de wei achterblijft. Wei is een restproduct dat bij de kaasbereiding vrijkomt en bijvoorbeeld in frisdranken zoals Taxi wordt verwerkt. Je kunt niet hebben dat de enzymen uit het stremsel nog actief zijn in de frisdrank
Eigenlijk zouden we naar Frankrijk gaan om daar een fabriek van Gist Brocades te bekijken. Maar het kwam niet uit omdat ze daar met nieuwbouw bezig waren. Wel zijn we nog naar de kaasfabriek van Coberco in Winterswijk geweest. Het werk bij dat soort grote bedrijven lijkt me niet leuk. Ik hoop iets in het midden- en kleinbedrijf te vinden. Daar voel ik me meer op mijn plaats. Zo is een afdelingsgenoot van mij via een zogenaamde innovatieve werkervaringsplaats bij Easyfood terecht gekomen. Zij houdt zich daar bezig met de kwaliteitscontrole van een kant-en-klaar-maaltijd uit het luxere segment