Nieuws - 23 april 1998

Student, Maarten

Student, Maarten

Student, Maarten
Het spannendste van het voorzitterschap is het motiveren van anderen, bijvoorbeeld in de ondercommissies van de lustrumorganisatie van Ceres. Ook de sponsorwerving voor ons lustrum is een hele klus, maar we hebben de beoogde tachtigduizend gulden, van de 2,5 ton die we totaal nodig hebben, gehaald. Daarnaast is het ook gelukt om vrijwillige bijdragen van Ceresleden te krijgen. De presentatie van het lustrumlogo en -thema was enerverend, maar zeer succesvol. Daarvoor hadden we een professionele video laten maken met beeldmateriaal van vroeger
Bij eerdere lustrumvieringen kwamen er zo'n negenhonderd tot duizend leden en oud-leden op de activiteiten af. Nu loopt het ledenaantal terug en hebben we bepaalde onderdelen vereenvoudigd. Bij de viering van het 115-jarig bestaan zakten de leden met vlotten de Maas af. Aan het einde van de dag ging het hout van de vlotten op in vlammen en was er een barbecue
Ik wilde graag naast mijn studie iets organisatorisch doen. Dit jaar ben ik zo'n beetje gestopt met studeren. Niet helemaal, want ik moet nog 21 punten halen. Sinds augustus vorig jaar werken we met z'n vijven parttime, en sinds 1 januari fulltime, aan de organisatie. In het begin was dat vooral inlezen in de verslagen en stukken die voor een groot deel bij de archivaris van de gemeente liggen
De gemeente speelt een belangrijke rol in de viering van het 120-jarig lustrum eind volgende maand. In het openingsweekend, waarin veel voor oud-leden is georganiseerd, trekken we van het bestuurscentrum van de universiteit langs het gemeentehuis, waar de burgemeester ons toespreekt. Later is er een Wageningendag die veel grootser zal zijn dan de Wageningendag die we op Koninginnedag altijd organiseren. Vijf jaar geleden hebben we de langste tekening gemaakt. Daarvoor hadden we een rol papier op de Generaal Foulkesweg uitgelegd; schoolkinderen hebben daarop een tekening gemaakt. We zijn toen in het Guinness Book of Records terecht gekomen. Verder bieden we de Wageningse gemeenschap een geschenk aan. Eerder was dat bijvoorbeeld het pompje dat bij Hotel De Wereld staat
Uiteraard bestaat het programma verder uit allerlei activiteiten voor de leden. In het slotweekend gaan we er met z'n allen twee dagen op uit. De bestemming en het programma houden we nog geheim. Ook corpora uit andere steden onthalen we. Voor alle andere studenten van Diedenoort en Landbouwuniversiteit is er op dinsdagavond een groot feest. En woensdagavond bieden we de sporters na hun training een biertje aan