Nieuws - 13 februari 1997

Student, Judith

Student, Judith

Student, Judith
Eigenlijk moet ik de mensen die tegen de kunstijsbaan zijn gelijk geven. Zoiets kost veel energie. Maar ik vind schaatsen erg leuk. Ik wil dat niet opofferen want ik heb het schaatsen hard nodig om het studeren vol te houden. Ik sport zo'n vijf tot zes keer per week: schaatsen, fietsen, hardlopen en volleyballen
Als er een ijsbaan op de Wageningse Berg is, fiets je er zo naartoe. Nu reis ik tweemaal per week naar Utrecht om te schaatsen. Vijf kwartier schaatsen kost me zo meer dan vier uur. En het is een dure sport. Per keer - ik rijd met iemand mee naar Utrecht, anders kost het nog meer tijd - betaal ik negen gulden. Daar komt jaarlijks een abonnement van driehonderd gulden en een clublidmaatschap van zestig gulden bovenop. Kassa!
Al met al heb ik het nogal druk. Naast het sporten en studeren ben ik ook voorzitter van het Universitair Milieuplatform, het UMP. Twee jaar geleden werd ik lid, omdat ik de studie Milieuhygiene nogal vaag vond en graag iets praktisch voor het milieu wilde doen. De aanleiding was een praatje van enkele UMP-studenten, voornamelijk milieuhyginisten, in het derde trimester van de propedeuse. Toen waren het vrijwel uitsluitend studenten uit een jaar. Nu is het een mix van mijn jaargenoten en de oude garde
We maken nu een enquete die in kaart moet brengen hoe studenten, op studentenflats en in studentenhuizen, met hun water- en energieverbruik omspringen. Dit onderzoek zetten we op zonder hulp van de Landbouwuniversiteit of individuele vakgroepsmedewerkers. Wel werken we met de SSHW samen
Toen ik net bij het UMP kwam, was er een actie om biologisch producten bij de mensa's ingevoerd te krijgen. Later ging een UMP-lid op stage en die heb ik vervangen in de themagroep Gebouwen, terreinen, verkeer en vervoer. Die themagroep bedenkt wat er nodig is om op een betere manier om te gaan met gebouwen, terreinen en verkeer. Dat is onderdeel van het Bims, het bedrijfsinterne milieuzorgsysteem dat de Landbouwuniversiteit sinds 1992 aan het opzetten is
Na mijn lidmaatschap van de themagroep werd ik secretaris van het UMP en nu ben ik voorzitter. Wij vinden dat onze inzet wel degelijk tot resultaat heeft geleid. Denk maar aan de papierinzameling die al anderhalf jaar draait, de invoering van kringlooppapier en de papierbesparingsactie. Natuurlijk vinden wij ook dat dit soort zaken het minste is wat op een milieu-universiteit mogelijk moet zijn. Maar in de top van de universiteit gaat de besluitvorming over Bims nogal traag. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt op de werkvloer. Daar is juist al veel bereikt