Nieuws - 19 december 1996

Student, Johan

Student, Johan

Carten, klootschieten en 's avonds naar Herman Finkers. Dat is het programma voor onze jaardag deze maand. We gaan naar een klein plaatsje bij Winterswijk; de hele dag kost maar veertig gulden. Ik geloof dat uit de verenigingskas van 't Noaberschop wat wordt bijgepast. Nog deze maand stap ik in het bestuur van deze vereniging van Twentse studenten met zo'n 65 leden. Mijn taak zal bestaan uit notuleren, het rondbrengen van de notulen en het bijhouden van het adressenbestand.

Ik kom uit Drenthe en heb nog overwogen een Drentse studentenvereniging op te richten. Maar dat is veel werk. Ik had tijdens de introductiedagen een standje van 't Noaberschop gezien, en zij doen eigenlijk precies wat ik zoek. Dit jaar zijn er maar liefst 25 nieuwe leden. Het bestuur denkt dat zo'n studentenvereniging gezelligheid biedt en minder tijd kost dan bijvoorbeeeld Ceres of KSV. Daar kom je vanzelf bijna dagelijks, maar dat is met de prestatiebeurs van Ritzen lastig op te brengen. 't Noaberschop beperkt zich tot een avond in de maand. Meestal huren we tot een uur of elf een flatkroeg af, waar de leden met elkaar kunnen praten. Voorafgaand aan de kroegavond is er een bestuursvergadering; verder zijn er geen activiteiten.

Ik heb nog een examen te gaan, milieubeleid. Dus na de jaarwisseling geen examens. Door dit vak heb ik besloten om mijn specialisatie te verleggen. Al sinds de derde klas van de middelbare school wil ik iets technisch doen met milieuhygiene. Niet om anderen te controleren; ik wil iets technisch verzinnen om op die manier bij te dragen aan het milieu. Na de colleges milieubeleid wil ik milieutechnologie met milieubeleid combineren.

Door de colleges van het afgelopen trimester ben ik echt op het onderwerp aan het studeren. In grote lijnen gaat het over de wetgeving in Nederland en wat er in de praktijk van terecht komt. Eerst dacht ik dat er gewoon wetten waren en dat die uitgevoerd werden. Maar dat ligt toch allemaal wat gecompliceerder. Voordat wetten vastgesteld worden, vinden uitgebreide procedures plaats. Na het vaststellen is het maar de vraag wat er in de praktijk van terecht komt. De uitvoering gaat lang niet zo vlot als ik wel dacht.

Neem bijvoorbeeld de wet luchtverontreiniging. Die wetten zijn in Nederland, net als in Denemarken, behoorlijk vooruitstrevend. Maar wil je ze effectief laten zijn, dan moet je afspraken maken met landen in de buurt, zoals Frankrijk en Engeland. Daar zijn ze minder streng als het gaat om de uitstoot van schadelijke stoffen. Als klein land kun je daar nauwelijks een vuist tegen maken.