Nieuws - 8 februari 1996

Student, Harald

Student, Harald

Ik studeer aan de Heao in Arnhem, maar door de drukte in de zaak van mijn ouders aan de Churchillweg heb ik de studie even onderbroken. In de zaak doe ik van alles, maar in hoofdzaak het snackgedeelte.

Sinds kort ben ik voorzitter van het Wageningse Jongerenpanel. Dat is een verzameling jongeren, studerend, schoolgaand, werkend en werkloos, die de gemeente gevraagd en ongevraagd van advies voorziet. Gevraagd over jongerenzaken en ongevraagd over bijvoorbeeld milieuzaken of verkeer.

Ik denk dat er in de maatschappij maar weinig aandacht is voor jongeren van een jaar of vijftien tot dertig. Jongeren zijn tegenwoordig eerder volwassen dan vroeger. Dat maak ik op uit de films die ik zie, maar ik merk het ook als ik met ouderen spreek. Het is niet alleen dat we willen meedenken, we kunnen het ook.

Het Jongerenpanel is op initiatief van de gemeente Wageningen ingesteld en telt nu negen leden. De eerste keer zat wethouder Blankestijn erbij; hij bood ons ondersteuning van zijn ambtenaren aan, als wij dat nodig hebben.

Van een onderscheid tussen studerende en autochtone jongeren wil ik niets weten. Je maakt toch ook geen onderscheid tussen jongeren uit de Bovenbuurt en een andere wijk? Ik geloof dat dat onderscheid en de vermeende verschillen in behandeling te vaak tot een probleem worden gemaakt. Jongeren zijn gewoon jongeren.

Of ik stokpaardjes heb? Ik denk dat wij als jongeren de mogelijkheid moeten aangrijpen die de gemeente ons biedt. En dan moeten we met zinvolle en concrete suggesties komen. Ik denk bijvoorbeeld aan de verkeersveiligheid of de beperking van het Sport- en cultuurfonds voor minima. Daar komen jongeren met studiefinanciering niet meer voor in aanmerking. In Arnhem kun je als student wel gesubsidieerd sporten. Eigenlijk zou elke jongere dat soort faciliteiten moeten kunnen gebruiken.

Volgens mij kan het Jongerenpanel er ook voor zorgen dat de achtergrond verheldert wordt van de racistische leuzen die laatst op flatgebouwen zijn gekalkt.

Misschien kunnen we ook de jongeren bereiken die bij het Bestuursgebouw rondhingen en diverse malen omvangrijke schade veroorzaakten. Je moet die jongeren een stem geven, dan kun je ook de faciliteiten voor hen verbeteren. Daarbij wil ik wel zeggen dat je niet het onmogelijke van ons kunt verwachten. We kunnen daarom nog meer jongeren, met hun ideeen, gebruiken in het panel.