Wetenschap - 14 september 1995

Student, Haife

Student, Haife

De eerste collegedag had ik het vak Computer, communicatie en informatie. Volgens mij is dat CCI een vrij nieuw vak. Wij hadden een schema, waarmee we de weg naar diverse zaaltjes met computers konden vinden, over het hoofd gezien. Dus stonden we al gauw met zijn vijftienen in een zaaltje waar maar tien studenten terecht konden. Na verloop van tijd druppelden er steeds meer eerstejaars binnen. De student-assistente wist zich er geen raad mee. Uiteindelijk duurde het twee dagen voordat wij het schema met de indeling bij de ingang van het Computechnion ontdekt hadden.

Ik ben naar Wageningen gekomen omdat ik iets heb met landbouw. Mijn opa is namelijk boer geweest. In eerste instantie wou ik economie in Wageningen doen. Maar dat vergt veel zelfstudie en dat kan ik niet zo goed opbrengen. Daarom heb ik voor bioprocestechnologie gekozen. Misschien klinkt het ambitieus maar ik wil mijn stage in Japan of de Verenigde Staten doen. Vervolgens wil ik ook in een van die landen aan de slag. Mijn indruk is dat ze daar veel verder zijn. In ieder geval wil ik het onderzoek in.

De eerste week in Wageningen was meteen druk. Voordat je belde was ik al bezig met het voorbereiden voor de vakken die ik morgen heb. Vorige week heb ik nog tijd gevonden om aan zelfverdediging voor vrouwen mee te doen. Dat was meteen na colleges en practica om half zes 's avonds. Dus ging ik rechtstreeks van de Dreijen naar de Bongerd. Het duurde twee uur en begon met een korte meditatie. Verder maakten we nog een kennismakingsrondje waarin iedereen, we zijn met z'n zestienen, iets vertelde over haarzelf.

Ik heb al een aardig idee wie mijn jaargenoten zijn. Het valt me op dat veel studenten heel netjes zijn. Er is er geen een met lang haar. In Heerlen was ik wat meer alternatieve vrienden gewend. Ook het grote aandeel van jongens, met brilletjes, in deze richting is opvallend. De onderwerpen die aangesneden worden zijn dan ook vaak dezelfde en wat saai; computers enzo. De Aid vond ik geweldig. Ik zou die week zo weer over willen doen. Ik kom nog geregeld mede-introductielopers in de stad tegen. Van mijn groepje is ongeveer de helft lid van een vereniging geworden. Ik heb daar geen tijd vanwege de studie en de bezoekjes in het weekend aan Heerlen.

Wageningen bevalt goed. Het is een ontzettend groene stad met al die bomen. Je ziet veel jonge mensen en het is rustig. Heerlen is minder leuk, bijvoorbeeld vanwege al die zwervers op het station.