Nieuws - 6 juni 1996

Student, Gilbert

Student, Gilbert

Ik kon voor paar jaar naar Brazilie om daar te werken. Maar tegelijkertijd werd ik opgeroepen voor militaire dienst. Ik had slechts een maand de tijd om te regelen dat ik niet in dienst zou hoeven. Dat was te kort. Daarom heb ik gekozen voor een verdere studie aan Larenstein te Velp. Zo ontspring ik de dans en hoef ik, nu de opkomstplicht is afgeschaft, niet meer in dienst.

Bij toeval liep ik tegen die baan in Brazilie aan. Ik liep tijdens mijn stage, in het derde jaar, in een grote bakkerij een vertegenwoordiger van een grondstoffenleverancier tegen het lijf. Dat zijn van die routinebezoeken waarin ze nagaan of het produktieproces te verbeteren valt. Hij vroeg mij wat ik na de Middelbare Vakschool wou doen. Ik wilde wel naar het buitenland. Dat kwam goed uit, want ze zochten al vier of vijf jaar naar een iemand die in een Braziliaanse fabriek de kwaliteitszorg op zich kon nemen. Ik had met mijn Wageningse opleiding precies de juiste achtergrond. Maar het is dus niet zo ver gekomen.

Veel Wageningse bakkerstudenten gaan naar het buitenland. Ze zijn relatief jong, tussen de 20 en 22 jaar oud, en ongebonden. Bovendien heeft de opleiding de beste reputatie in Nederland en zelfs heel Europa. Veel studenten gaan naar de VS of Canada. Daar zijn veel makelaars die hun geld beleggen in een bakkerij. Iedereen heeft brood nodig en de lonen zijn laag, dus zijn dat zekere en goed renderende investeringen. Zij hebben graag Wageningers in hun zaak.

Voorlopig studeer ik nog; ik heb zelfs, na zes jaar studie, nog studiefinanciering. Dat komt omdat ik de eerste twee van de vier Wageningse jaren nog geen studiefinanciering had. Dus kan ik de vier jaar in Velp afmaken.

Er zijn meer studenten uit Wageningen die in Velp gaan studeren, maar slechts enkelen hebben een vooropleiding zoals ik. De Middelbare Vakschool sluit heel goed aan. Ik kwam op het idee om Larenstein te doen na een terugkomdag waarop studenten vertelden over hun ervaringen.

Mijn studie, Agroproduktkunde, is heel breed. Alles komt aan de orde, van grondstof en produktontwikkeling tot en met de consument, klachtenafhandeling en marketing. Ik ben nu bezig contacten te leggen voor een stage in het buitenland. Een paar jaar werken buiten de grenzen lijkt me nog steeds aantrekkelijk, want ik ben nog niet gebonden aan Nederland.

Hoe het precies zit met de banen in Nederland weet ik niet. Ik heb dat de afgelopen twee jaar niet zo bijgehouden. Maar ik denk dat ik met de combinatie van opleidingen en mijn Wageningse achtergrond wel een baan vindt.