Nieuws - 19 september 1996

Student, Gerco

Student, Gerco

Van de Weerd is inderdaad een typisch Wageningse naam. Maar hoewel ik in Wageningen ben geboren heb ik geen familie hier. Ik ben opgegroeid in Utrecht en heb voor Wageningen gekozen omdat het een kleinschalige universiteitsstad is. Eigenlijk wou ik mariene biologie studeren in Groningen. Dat had een nogal ideologische achtergrond. Het klinkt een beetje clichematig maar het ging mij om walvissen en met rubberboten erachteraan varen. Je weet wel, van die Greenpeace-achtige acties.

Nu ben ik net begonnen aan een afstudeervak bij de vakgroep Experimentele diermorfologie en celbiologie. Het onderzoek gaat over de barbeel, een vissoort die in het Tanameer in Ethiopie voorkomt. Deze karperachtige, een omnivoor waarvan de oervorm op de bodem voornamelijk plantaardig voedsel zoekt, heeft zich in dat meer ontwikkeld tot een speciescomplex. Er is zelfs een morfotype dat uitsluitend vis eet.

Ik doe nu onderzoek naar de veranderingen die de visetende barbeel heeft ondergaan. Daarvoor gebruik ik high speed videocamera's en onderzoek ik met name de kop, door middel van rontgenfoto's en door ontleding. Het belang van het onderzoek zit in het in kaart brengen van het ecologische systeem in het Tanameer. Op basis van die gegevens kan de visserij in het meer zo aangepakt worden dat bijvoorbeeld overbevissing voorkomen wordt. Ook is zo te voorkomen dat op ondoordachte wijze andere soorten worden uitgezet. In het Victoriameer leidde het uitzetten van de nijlbaars tot de uitroeiing van diverse vissoorten.

Zoals ik al zei waardeer ik het kleinschalige van Wageningen. Toch woon ik op een afdeling met achttien bewoners. Eerst woonde ik op kleinere afdelingen op Asserpark en Hoevestein. Daarna in de Nude met z'n vieren op een flat. Het voordeel van een grote afdeling is dat je altijd mensen treft die je liggen. En die paar medebewoners waar je minder mee op kan schieten kun je gewoon links laten liggen. Verder hebben we hier een sterkroeg, de Hunker Bunker.

Naast mijn hobby's, studeren en bier drinken, ben ik lid van SSR en redactielid van Missing Link. Dat is het ledenblad van de studentenvereniging van Biologie. Normaal verschijnt dat in een oplage van driehonderd stuks maar binnenkort komt een nummer uit dat we onder alle zeshonderd biologiestudenten verspreiden. Eens per jaar willen we iedereen bereiken en daarmee leden werven.

We hebben de opzet van Missing Link veranderd. Eerst schreven we zelf alle kopij; nu proberen we zoveel mogelijk verslagen van stages en afstudeervakken, evaluaties van en klachten over vakken op te nemen. Het schrijven is geen roeping voor mij maar ik vind het wel leuk om iets over te brengen. Soms zijn dat saaie onderwerpen, maar je hebt ook hoogtepunten zoals de excursie van tweedejaars naar de Pyreneeen.