Nieuws - 9 november 1995

Student, Floris

Student, Floris

Over drie weken ga ik al op stage in Frankrijk. Ik heb nog een hoop te regelen, zoals woonruimte, en ik moet mijn contract nog tekenen. Het wordt nog spannend of ik het ga redden maar ik ga ervan uit dat het lukt. Dat is het beste wat ik kan doen. Op dit moment ben ik nog bezig met het verslag van mijn afstudeervak. Daarvoor ga ik vanavond weer naar de vakgroep.

In Frankrijk loop ik stage bij Gist-Brocades. Ik heb diverse brieven verzonden aan universiteiten en bedrijven. Alleen van Gist-Brocades kwam een reactie, die bovendien positief was en mooi aansloot op mijn afstudeervak.

Inhoudelijk gezien zou een stage in Japan meer voor de hand liggen. Dan zouden mijn stage en afstudeervak inhoudelijk in elkaars verlengde liggen. In het Oosten is de kennis van fermentatie van vaste stoffen, het onderwerp van mijn afstudeervak, veel groter dan in het Westen, waar deze techniek ondergewaardeerd is. Omdat ik me niet wil vastpinnen op dit onderwerp ga ik me in Frankrijk met ultra-filtratie bezighouden.

Mijn afstudeervak zou eerst de validatie van een model inhouden. Een model dat de groei van een schimmel in een reactor beschrijft. Maar dat was wat optimistisch, dus heb ik me bezig gehouden met de bereiding van een gedefinieerd medium met bepaalde hoeveelheden voedingsstoffen. Vervolgens kun je andere zaken, zoals temperatuur, varieren. Op die manier kun je de produktie van sporen, want daar gaat het bij fermentatie op vaste stoffen om, sturen.

Die fermentatie op vaste stoffen kennen we in traditionele zin van de kaasbereiding, zoals bij Rochefort, maar ook van het Oosterse voedingsmiddel tempe. Mijn afstudeervak maakt deel uit van een onderzoek dat een nieuwe aanpak in gewasbescherming wil introduceren, met grootschalige produktie van sporen. Als die sporen verspreid worden over de plant of in de grond kan dat bijvoorbeeld andere schimmels weren of in ieder geval de aanwezigheid, en dus de schadelijkheid, verminderen. Maar het zal wel twintig jaar duren voordat zo'n biopesticide of -fungicide zich bewijst.

Zo'n biopesticide was voor mij niet de reden dit afstudeervak te doen. De keuze voor een afstudeervak is een nogal gevoelsmatige keuze, een gok wellicht. Ik vind het leuk om zowel met een organisme als met een apparaat bezig te zijn. Veel andere afstudeervakken staan in het teken van de nieuwe hype bij de sectie Proceskunde. Dat is de produktie van menselijke eiwitten in insektencellen. Op die manier kunnen medicijnen geproduceerd worden. Dat is een methode die op minder weerstand stuit in de samenleving dan een Herman de stier.