Nieuws - 15 juni 1995

Student, Elisabeth

Student, Elisabeth

Ik ben al een keer tijdens de introductiedagen mentor geweest en had gehoord dat meedraaien in de technische commissie (TC) heel leuk is. Dat heb ik dus vorig jaar gedaan: kraampjes opbouwen, boodschappen doen of, na een cursus van twee professionals, licht en geluid regelen bij theater. Verder leidden we het verkeer om, plaatsten dranghekken of versierden het zwembad voor het slotspektakel. Allerlei praktische zaken dus.

Als TC-er zit je dicht bij de organisatie van de AID; dat vind ik heel leuk. Verder gingen we met de harde kern, dus de ongeveer 15 TC-ers die vijf dagen doorwerken, aan het einde van de dag - vaak tegen middernacht - naar Arion. Dan werd er nog wat nagepraat, geborreld en leuke voorvallen van die dag besproken. Daarna doken we dan het feestgedruis in, om de volgende dag weer vroeg aan de slag te gaan. Dat viel niet mee, maar als je eenmaal bezig bent ben je zo over je vermoeidheid heen. Daarnaast valt er veel te genieten; als je het geluid en licht doet bij theater, kun je ook naar het stuk kijken.

Dit jaar ben ik weer TC-er; ik vind het leuk om bij praktische problemen steeds die oplossing te vinden die goed uitpakt. Daarbij moet je natuurlijk wel zelf het initiatief nemen en dat wordt ook zeer gewaardeerd. Overigens zoekt de Commissie Algemene Introductiedagen (CAID) nog TC-ers. Ik wil wel in de CAID, maar kom niet in aanmerking voor het auditorenfonds. Ik heb tot augustus 1997 de tijd om af te studeren en dat zal maar net lukken. Ik doe Milieuhygiene, de vrije orientatie, en concentreer me op beleid en recht naast thema's zoals klimaatveranderingen en broeikaseffect.

Van dat broeikaseffect is het maar moeilijk te bepalen hoe ernstig het is. Er wordt nu veel onderzoek naar gedaan. Ik vind dat we er rekening mee moeten houden dat de enorme uitstoot aan CO2 bijdraagt aan het broeikaseffect. De wetenschappelijke basis voor uitspraken over broeikaseffect en klimaatveranderingen vond ik altijd stevig, maar ik heb de laatste jaren geleerd dat ze vaak speculatief waren. In ieder geval staat vast dat het klimaat wereldwijd niet stabiel is.