Nieuws - 26 maart 1998

Student, Diederik

Student, Diederik

Student, Diederik
Op de Haarweg wonen veel studenten die zootechniek studeren. Voor mij is de reden dat ik hier studeer simpel: ik ben paar keer uitgeloot voor diergeneeskunde. Ondertussen heb ik nog twee jaar in Belgie diergeneeskunde gestudeerd maar dat was veel te moeilijk
Of ik nog voldoende studiefinanciering heb weet ik eigenlijk niet. In Groningen geven ze verschillende antwoorden, dus niemand weet waar hij aan toe is. Het schijnt dat minister Ritzen bepaald heeft dat de jaren van een studie in het buitenland niet meetellen. Ik ga maar uit van het ergste geval. Dat betekent dat ik alleen nog volgend studiejaar studiefinanciering heb. Daarna moet ik rondkomen van werk en lenen
In Wageningen gaat het studeren een stuk beter. Alleen statistiek heb ik nog niet. Het onderwijs is slecht, want het boek is onbegrijpelijk terwijl de docent de stof niet kon uitleggen. Nu volg ik de lessen voor recidivisten en dat is echt fantastisch. Er is een extra boekje en een betere docent, waardoor de statistiek opeens wel begrijpelijk is. Dat boekje gebruiken ze nu voor alle eerstejaars omdat de resultaten vorig jaar zo rampzalig slecht waren
Het probleem met statistiek is dat het een wetenschap is die niet echt ergens over gaat. Het gaat over dingen die niet zeker zijn. Verder vind ik de begrippen lastig. De gebruikte terminologie houdt ik maar met moeite uit elkaar
Ik doe nu vakken uit het tweede jaar en dat gaat goed. Alleen de opdeling van de studie in blokken bevalt me niet zo. Studeren is op die manier meer stampen dan het begrijpen van de stof. Ik wil de stof laten bezinken en daar is meer tijd voor nodig. In Belgie kwam het studeren ook al op stampen neer. Dan had je aan het einde van het jaar in drie weken tijd acht examens. Dat examineren kwam neer op het reproduceren van allerlei details
Ik wilde al vanaf mijn tiende of elfde diergeneeskunde studeren, vanwege de combinatie van werken met dieren en mijn interesse voor de geneeskunde. Thuis hadden we een paar honden en in mijn middelbareschooltijd heb ik een paar zomers meegelopen in de praktijk van een dierenarts
Naast de studie speel ik zaalvoetbal in competitieverband en doe ik wat aan tennis en poolen. Verder ga ik graag uit, vooral in Unitas en 't Gat. Dat is een mooi bruin cafe waar je boven kan ouwehoeren en op donderdag in de kelder kan dansen. Meestal ga ik daar met een groepje vrienden naartoe. Verder heb ik niet zoveel te vertellen