Nieuws - 10 augustus 1995

Student, Clarine

Student, Clarine

Ik voel dat ik voor de keuze sta om werkervaring op te doen of een gezin te stichten. Als je 24 bent, ga je daar over nadenken. Immers, zonder werkervaring kun je het wel vergeten op de arbeidsmarkt. Maar tegelijk hoor ik dat vrouwen achterin de dertig, na een carriere, tevergeefs proberen zwanger te worden. Dus daar moet je ook niet mee wachten.

Ik ben nu bezig met een doorstroomprogramma Moleculaire Wetenschappen, maar dat valt niet mee. Als ik het af heb, ben ik 26 jaar en te oud voor veel werkgevers. Een aio-baantje na de studie trekt me niet.

Ik kwam in Wageningen bij Larenstein terecht, omdat ik wel wilde studeren, maar niet in het wetenschappelijk onderwijs, want dat loopt altijd uit. En verder wilde ik iets met milieu doen. Ik had al eerder dat gevoel dat ik genoeg gestudeerd had. Ik heb het vwo op de scholengemeenschap Canisius in Nijmegen gedaan. Dat was anderhalf jaar naar school, nadat ik daarvoor in Zuid-Afrika de High School had gehaald. Ik was daar een half jaar en het Engels ging zo goed dat ik slaagde. Daarna had ik het eigenlijk wel gezien, maar mijn moeder overtuigde me verder te gaan op het Canisius.

Vanaf mijn tiende heb ik op het gymnasium in Duitsland gezeten. Omdat wij in de grensstreek wonen en mijn ouders Duits-Nederlands zijn, gingen we eerst op een Nederlandse basisschool en dus vanaf ons tiende op het gymnasium.

Ik moet nu, net als na het vwo toen ik goud geld verdiende in discotheken, werken om mijn studie te betalen. Zo is mijn stage bij de AKZO gewoon betaald. Voor leuke baantjes heb je kruiwagens en goede contacten nodig. Via mijn vader heb ik een handleiding voor een rederij geschreven. In die handleiding staat bij welke temperatuur fosforzuur geladen kan worden, zodat de minste corrosie optreedt aan de wanden van de tankers. In het verleden werd er altijd zoveel mogelijk geladen, terwijl bekend was dat dit leidde tot forse corrosie.

Mijn vader heeft voor mij onlangs een huisje gekocht in de Nieuwstraat. Dat was eigendom van mensen die het opknapten maar alles half deden. Dus moet hun renovatiewerk eruit en alles opnieuw gedaan worden. Ik kijk achter uit op een soort binnenplaats en een drugstent in de Kapelstraat die, ik meen, door een paar Marokkanen is begonnen. Als het huis is opgeknapt, wil ik er nog een paar studenten bij zoeken.