Nieuws - 27 maart 1997

Student, Christian

Student, Christian

Student, Christian
Net als in Wageningen is op de Vervoersacademie in Venlo statistiek een struikelvak. Ik moet nog paar vakken doen maar die vallen niet in de categorie struikelvak. Of eigenlijk struikelblok, want wij studeren in blokken. Het doen van examens in die vakken is er op de een of andere manier steeds bij ingeschoten. Maar die doe ik na mijn stage en dan hoop ik van de zomer af te studeren
De stage loop ik bij het Instituut voor Milieu en Agritechniek van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek in Wageningen. Ik werk daar aan een computermodel dat het vervoer van biomassa naar twee energiecentrales moet optimaliseren. In Amsterdam staat een proefcentrale en ik geloof dat er elders nog een komt
In die centrales moet hout uit productiebossen maar ook bijvoorbeeld olifantsgras en snoeiafval uit parken verstookt worden. De gedachte bij het verstoken van biomassa is dat de kringloop van koolzuurgas gesloten blijft. Want bij de groei van de gewassen wordt evenveel CO2 vastgelegd als later weer verstookt wordt. Als fossiele energie wordt verstookt wordt er CO2, een broeikasgas, toegevoegd aan de atmosfeer. Mijn computermodel moet ervoor zorgen dat de stroom biomassa, afkomstig van boeren of van opslagplaatsen die gemeenten aanleggen, afgestemd wordt op de behoefte van de centrales
Je ziet dat logistiek steeds belangrijker wordt omdat het een effectief middel is om goederen, maar ook informatiestromen, te optimaliseren en daarmee de kosten te drukken. Logistiek is meer dan alleen plannen, dus zie je bij veel bedrijven dat de afdeling planning door een afdeling logistiek wordt vervangen. Veel theorievorming over logistiek is afkomstig van oud-medewerkers van het Amerikaanse leger. Dat heeft een flinke traditie als het gaat om het zo snel mogelijk vervoeren van materieel en mensen naar elders
Mijn vorige stage was bij de Werkvoorziening Sociale Werkplaatsen Limburg, genaamd Licon. Dat is een organisatie met vijfduizend medewerkers die of niet meer volledig arbeidsgeschikt of verstandelijk gehandicapt zijn. Mijn taak was het opnieuw organiseren van de productie voor een van de business units. Bij dat onderdeel van Licon werken 250 mensen aan de productie van ondermeer fietsen en andere producten van staal. Een flink deel van mijn taak was het inventariseren van wat er op de werkvloer gebeurt
Later heeft Licon de Grontmij ingehuurd om een definitief rapport over de logistiek te schrijven. Van oorsprong houdt de Grontmij zich niet bezig met logistiek. Volgens mij hebben zij mijn adviezen verfijnd en verder uitgewerkt