Nieuws - 16 februari 1997

Student, Antonie

Student, Antonie

Student, Antonie
Wat ons geheim is? Ik weet het niet. Het zal iets te maken hebben met het gebouw, Zodiac, en de hechte band met de vakgroepen. Tien jaar geleden had studievereniging De Veetelers zo'n vijfhonderd leden. Nu zijn het er driehonderd, maar er zijn meer actieve leden in commissies dan toen. In de organisatie van het lustrum zijn veertig leden al anderhalf jaar actief. Vanaf volgende week vieren we ons zevende lustrum, met ondermeer een symposium, een bedrijvendag, een gala, een slotfeest en een bijeenkomst voor renisten. Daarvoor hebben zich zo'n negentig leden en oud-leden aangemeld
Ik denk dat Jan Jansen, directeur van Holland Genetics en spreker op het symposium, een van de bekendere oud-leden is. Holland Genetics houdt zich bezig met kunstmatige inseminatie en is in z'n soort de grootste. Ook Gerrit Braks komt bij het symposium, hoewel dat een econoom is. Maar hij is een publiekstrekker en per slot van rekening oud-minister van landbouw
Voor het symposium hebben zich leden, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en studenten van agrarische hogescholen aangemeld. Er wordt gesproken over de toekomst van de melkveehouderij in Nederland, vanuit verschillende invalshoeken, zoals milieu, consument en dierenwelzijn. We mikken op zo'n vijfhonderd deelnemers
Binnenkort hebben we ook nog een bedrijvendag. Vooral pas-afgestudeerden vertellen dan over hun werk bij die bedrijven en over de kansen daar voor studenten
Voor mij als voorzitter van De Veetelers zal het hoogtepunt het gala in de kasteeltuin in Arcen zijn. Daarvoor hebben zich al tweehonderd leden aangemeld, en ik denk dat het er uiteindelijk driehonderd worden. Het kost honderd gulden in de voorverkoop; dan kun je op het gala zoveel drinken en eten als je wilt
Na het gala treed ik af als voorzitter. In maart vertrek ik naar Canada voor een stage. In september studeer ik af, precies in vijf jaar
Hoogtepunt voor mij was de promotie die we eind vorig jaar voor de studierichting gemaakt hebben met onze optocht, met trekkers en karren, naar het bestuursgebouw en de afdeling Voorlichting en PR van de universiteit. Ze waren onze studierichting vergeten in landelijke advertenties over de voorlichtingsdagen, in ondermeer de Volkskrant. Een foutje. Onze actie haalde het Agrarisch Dagblad en het weekblad Oogst. Op de voorlichtingsdagen, een week later, zijn er uiteindelijk meer belangstellenden gekomen dan in andere jaren