Nieuws - 29 januari 1998

Student, Annefleur

Student, Annefleur

Student, Annefleur
Mijn betovergrootvader was de minister van onderwijs die het bijzonder onderwijs heeft ingevoerd. Onlangs was zijn 150ste geboortejaar. Toen is er een boekje over hem verschenen. Veel plaatsen hebben een wijk waar straten naar hem en andere staatslieden vernoemd zijn. In Wageningen is dat de Nude
Onze familie is niet een typisch voorbeeld van een regentenfamilie. Wel zijn het vrijwel allemaal meesters in de rechten die als advocaat of notaris werkten en werken. Ik ben geen jurist geworden. Mijn studiekeuze is niet echt overwogen. Ik ging na mijn eindexamen twee maanden op reis. De avond voor mijn vertrek heb ik besloten om me toch maar ergens voor in te schrijven
Landinrichtingswetenschappen bevalt me erg goed. In het tweede jaar ben ik de vrije orientatie gaan doen. Mijn studie is er niet onsamenhangend door geworden. Het is een mix van geografische informatiesystemen, bodemkunde, geografie en landinrichtingswetenschappen. Ik wilde een goede basiskennis hebben dus daarom heb ik veel bodemkunde gedaan
Ik heb net mijn afstudeervak over modellen voor het simuleren van veranderend landgebruik afgerond. Die modellen zijn goed te gebruiken bij scenariostudies. Dat betekent dat je probeert uit te werken wat tendensen in de maatschappij voor het landgebruik betekenen. Volgende week begint mijn stage, bij Zandvoort in Utrecht. Dat is een adviesbureau voor de ruimtelijke ordening waar vooral dergelijke scenariostudies uitgevoerd worden. Zandvoort heeft in opdracht van de zogenaamde Drechtsteden, zoals Dordrecht en Sliedrecht, een visie ontwikkeld voor het gebied
Ik heb al eerder stage gelopen, in Slowakije. Maar toen ik daar kwam, was het project nog niet begonnen. Dus heb ik een paar maanden uit mijn neus gegeten. De motivatie tot studeren was ik helemaal kwijt. Om weer het studieritme te hervinden heb ik een jaar gewerkt bij Carforum, een organisatie die bemiddelt in stage- en werkervaringsopdrachten voor studenten en pas-afgestudeerden. Ik was daar secretaris en voorzitter
Het aantal studenten dat stages loopt via Carforum loopt terug. Meestal beperken ze zich tot een stage, die ze het liefst via de vakgroep regelen. De onlangs begonnen gesprekken met andere clubs die aan arbeidsbemiddeling doen, zoals de gemeente, het arbeidsbureau, Agrotopcentre en het KLV Loopbaancentrum, juich ik toe. Samenwerking was er altijd al en we probeerden niet in elkaars vaarwater te komen. Maar overlap was er wel. Verdere samenwerking en betere dienstverlening is goed, zolang het maar niet leidt tot meer bureaucratie