Nieuws - 12 maart 1998

Student, Alien

Student, Alien

Student, Alien
Eind deze maand studeer ik af; per 1 april heb ik een baan. Ik wacht alleen nog op mijn begeleider, die nog wat data zou checken. Dat krijgt hij niet meer op tijd af, want hij heeft het te druk. Daarom studeer ik af met een voorlopig cijfer voor het afstudeervak. Mij maakt dat niet zoveel uit
Op zich was ik al in januari klaar. Dus ben ik vijf weken op vakantie geweest in Kenia. Ik ben daar bij een goeie vriendin op bezoek geweest. Met haar ben ik vorig jaar door Midden- en Zuid-Amerika gereisd met het lokale openbaar vervoer, na afloop van een stage in Costa Rica
Per 1 april kom ik bij Holland Genetics in Arnhem terecht. Daar wordt ik eindredacteur van het internationale tijdschrift High Lights. Ik wou altijd al graag een baan in de veefokkerij, maar dat wou ik ook combineren met werk in het buitenland. Ik spreek nogal wat talen. In Europa heb ik eigenlijk alle landen wel eens bekeken. Vorig jaar ben ik in Amerika geweest, waar ik Spaans heb geleerd. In Kenia heb ik zelfs wat Swahili geleerd. Alleen Azie en Australie heb ik nog niet gezien
Eigenlijk heb ik niet eens gesolliciteerd op deze baan. Toen ik terugkwam uit Kenia attendeerde een vriendin mij op de vacature in het tijdschrift Veeteelt. Maar het was al te laat om te reageren. Zij was al uitgenodigd en liet tijdens het gesprek liet zij merken dat ze wel iemand wist die geknipt was voor de baan. Twee dagen later werd ik uitgenodigd en een dag later werd ik gevraagd een opdracht uit te werken. Nog drie anderen waren daarvoor geselecteerd. We moesten wat artikelen schrijven over een rundveeshow in Brabant. Blijkbaar heb ik dat het beste gedaan. Schrijven heb ik altijd al graag gedaan. Ik schrijf graag reisverslagen en ik heb in de Almanakcommissie van de Veetelers gezeten
High Lights is een kwartaalblad dat bedoeld is om wereldwijd bekendheid te geven aan de producten en activiteiten van Holland Genetics. Het bedrijf is wereldwijd een van de grootste op het gebied van bijvoorbeeld sperma. Verder worden in het tijdschrift, dat in het Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans verschijnt, bedrijfsreportages en stierinfo geplaatst. De doelgroep bestaat uit boeren en organisaties die zich bezighouden met kunstmatige inseminatie
Ik heb nooit in het onderzoek willen werken. Dan word je aio en is het maar de vraag of je daarna aan de slag kan. Binnen Holland Genetics kan ik wel doorstromen. Naast mijn taak als eindredacteur zal ik ook inspringen bij het Nederlandstalige magazine en actief zijn bij shows en tentoonstellingen. Overigens gaan we in september reorganiseren, omdat we fuseren met het Nederlands Rundveesyndicaat