Wetenschap - 22 februari 1996

Studeerbaarheidsfonds: jaarlijks bijna een miljoen gulden voor blokken

Studeerbaarheidsfonds: jaarlijks bijna een miljoen gulden voor blokken

Het college van bestuur wil de komende drie jaar jaarlijks negenhonderdduizend gulden besteden aan de ontwikkeling van achttien onderwijsblokken. Het geld gaat voornamelijk naar een blokcoordinator en naar blokdocenten, die naar schatting gemiddeld een half werkjaar nodig hebben om een blok van vijf tot acht weken op te zetten. In de huidige plannen moet elke richting tenminste een onderwijsblok maken, maar het college wil dat de richtingen ook de komende drie jaar elk jaar een blok construeren.

Als alles goed gaat, hoeft het college van bestuur het geld niet zelf beschikbaar te stellen. Dan ontvangt de universiteit de komende drie jaar van landbouwminister Van Aartsen jaarlijks twee miljoen gulden uit het zogenaamde Studeerbaarheidsfonds, voor verbetering van onderwijskwaliteit en studeerbaarheid. De universiteit moet wel goede bestedingsvoorstellen indienen om het geld ook echt te krijgen.

Behalve aan de blokken wil het college ook een deel van het geld besteden aan de stages in de vierjarige opleidingen. Stagecoordinatoren moeten samen met de vakgroep Agrarische onderwijskunde een systeem voor kwaliteitszorg maken. Voor dat project krijgen de vakgroepen van de stagecoordinatoren compensatie; de kosten zijn geraamd op jaarlijks vijftigduizend gulden. In 1997 en 1998 zal het geld ook gebruikt worden voor stages in de vijfjarige opleidingen.

Driehonderdduizend gulden per jaar wil het college gebruiken voor vernieuwing en verbetering van bestaande vakken. Dit jaar ondersteunt de universiteit vooral projecten die het probleemgericht onderwijs verbeteren en projecten die gericht zijn op verbetering en vernieuwing van knelpuntvakken. Ook projecten die leiden tot integratie in bestaande vakken van sociale, communicatieve en organisatorische vaardigheden komen in aanmerking voor financiering. Tenslotte is er jaarlijks anderhalve ton nodig om de gehonoreerde projecten te voorzien van onderwijskundige ondersteuning.

Het enige studeerbaarheidsproject dat niet voortkomt uit Onderwijs 2000 is Studeerbaarheid en informatietechnologie. Het idee is dat informatietechnologie opleidingsprogramma's beter studeerbaar kan maken. Door de verbetering van de onderwijsprocessen, de vakkenevaluaties en de studiebegeleiding en door de optimalisatie van bijvoorbeeld lesroosters.