Nieuws - 9 mei 1996

Struisvogelpolitiek bosbouw bekritiseerd

Struisvogelpolitiek bosbouw bekritiseerd

Nederland heeft een grote traditie in bosbouw, vooral in de verbouw van teak", aldus prof. dr J.C. Centeno. Ook huist de stichting Tropenbos in Wageningen, een gerenommeerd onderzoeksinstituut (Centeno is vice-voorzitter, red.). Toch reageerden de Wageningse bosbouwers de afgelopen jaren niet op advertenties voor teakhoutpolissen, waarin sprake was van abnormaal hoge produktiecijfers. Er heerste een complete silence. Dat bracht me aan het twijfelen; had ik het dan verkeerd? Gelukkig sprak Wageningen zich onlangs toch uit via het WUB. Gelijk daarna kreeg ik talloze andere Nederlandse reacties via e-mail."

Centeno, even in Nederland, is de Venezolaanse wetenschapper die in 1993 een kritisch rapport publiceerde over de plantage van Flor y Fauna in Costa Rica. Deze firma verbouwt teakbomen voor levensverzekeraar Ohra, die speciale teakpolissen heeft afgesloten met dertienduizend beleggers. Centeno had in 1993 de plannen geevalueerd voor het Wereldnatuurfonds, dat ook aan het project wilde deelnemen. De voorgespiegelde houtopbrengsten en -prijzen waren volgens de hoogleraar te optimistisch en neigden naar fraude.

Daarop verdween zijn studie prompt in de doofpot, totdat Nova er in een geruchtmakende documentaire gewag van maakte. Pas daarna bekritiseerden Wageningse bosbouwers openlijk in het WUB de voorspellingen en praktijken van polisaanbieders. Centeno vermoedt dat ze voordien vreesden voor gerechtelijke stappen van de aanbieders.

De bosbouwsector raakte daardoor onnodig in opspraak, terwijl het eigenlijk een simpele zaak betreft. Steek dus niet je kop in het zand, als het je eigen wetenschapsgebied betreft", concludeert Centeno achteraf. Hij hoopt dat de Wageningers nu ook zullen aangeven onder welke voorwaarden ze plantages in de tropen toelaatbaar achten.

De Venezolaan ligt ondertussen nog steeds overhoop met zijn voormalige opdrachtgevers. Maar de toenadering gloort: Ohra heeft hem uitgenodigd voor een gesprek eind mei. Centeno wil dan ook Wageningen bezoeken om een lezing te geven.