Nieuws - 14 maart 1996

Struik

Struik

Nederlandse vlastelers zijn boos op de Europese Unie omdat zij de dupe worden van areaaluitbreiding in Spanje en Groot-Brittannie. Is vlas weer van betekenis in Nederland, of zijn andere nieuwe gewassen beter geschikt?

Nee, alleen in het zuidwesten van Nederland is het lokaal van belang, omdat er nogal wat vlasverwerking plaatsvindt in Belgie. De vezelmarkt richt zich toch voornamelijk op hennep. Al is dat een andere markt: vlas is voor textiel, hennep vooral voor de pulp. Maar er is meen ik in Amsterdam een winkel die textiel verkoopt die is gemaakt van hennep. Het kan wel, maar het zijn erg stugge vezels.

Ook hennepteelt is overigens alleen mogelijk dankzij de EU-subsidies, omdat de pulpprijzen veel te laag zijn voor een rendabele teelt. Hennep is wel een erg interessant gewas, omdat er weinig ziektes bekend zijn, het gewas onkruid onderdrukt en weinig kunstmest nodig heeft.

Bij de afsluiting van het hennepprogramma werd geconstateerd dat de bal nu bij de industrie ligt of bij de boeren. Van de industrie, dat is wel duidelijk, hoef je niet veel te verwachten. Er is sowieso weinig pulpverwerking in Nederland en bovendien geeft de industrie tot nu toe niet thuis. Akkerbouwers zouden dus zelf moeten proberen via afzetcooperaties betere prijzen te garanderen. Maar ja, als het wat wordt met hennep is de bedrijfsstructuur in Frankrijk en Duitsland, met grotere bedrijven, veel geschikter voor bulkproduktie.

Het basisprobleem in de akkerbouw wordt er dus niet door opgelost. Dat geldt eigenlijk voor de meeste alternatieven: het blijft gaan om niche-markten waarvoor enkele honderden hectaren volstaan. Het beste is toch om te zoeken naar nieuwe produkten voor de bestaande landbouwgewassen. De tarweprijs is bijvoorbeeld gunstig beinvloed door de overheidsmaatregelen en de vraag om veevoer vanuit de veehouderij in het noorden van het land.

In Nederland draagt de overheid, in tegenstelling tot die in Frankrijk en Duitsland, de agrificatie niet echt een warm hart toe. Er wordt helaas weinig geinvesteerd in het zoeken naar nieuwe gewassen, produkten en afzetmogelijkheden.

De akkerbouwers hebben een paar goede jaren achter de rug, omdat de aardappelprijs door de droge zomers goed was en de wereldmarkt goed heeft gereageerd op de graanmaatregelen in Europa en de Verenigde Staten. Ik denk echter dat dit uitschieters naar boven zijn. De problemen zijn nog niet voorbij.