Nieuws - 28 september 1995

Structuurcommissies voor lucht en bodem

Structuurcommissies voor lucht en bodem

De universiteitsraad wil twee structuurcommissies instellen om de verdeling van leerstoelen in het cluster Bodemkunde en milieuhygiene te bepalen. Een commissie moet de bodemkunde-leerstoelen binnen het clusters in den brede bekijken. Daarvoor stelt de raad 2.0 tot 2.4 arbeidsplaats ter beschikking. Voorts wil de raad 1.0 tot 1.4 plaats beschikbaar maken voor professoren op het gebied lucht in den brede, inclusief arbeid en gezondheid.

Afgelopen voorjaar schrapte de raad de leerstoel Arbeid en gezondheid (0.4 plaats) ten faveure van een leerstoel Bodemvruchtbaarheid, daarmee het advies van het cluster negerend. Nadat het cluster beroep aantekende en de beroepscommissie de raad vroeg om een heroverweging, stelde het college van bestuur voor de leerstoel Arbeid en gezondheid in te vullen, in plaats van Bodemvruchtbaarheid.

Dit standpunt werd twee weken geleden doorkruist door het vertrek naar Utrecht van prof. dr J. Lelieveld, hoogleraar Atmosferische chemie. Het college wil nu opnieuw een oordeel over de perspectieven van het klimaatonderzoek in Wageningen. Volgens collegevoorzitter Vos moeten de structuurcommissies inhoudelijke argumenten aandragen voor de vakgebieden, zodat de raad een goede keuze kan maken voor de 0.4-leerstoel. In oktober gaat de raad de taakstellingen van de twee commissies vaststellen.