Nieuws - 9 maart 1995

Structuurcommissie voor bodemleerstoelen

Structuurcommissie voor bodemleerstoelen

De universiteitsraad wil een commissie instellen die onderzoekt of de vier overgebleven bodemkunde leerstoelen en de twee bodemkunde vakgroepen niet beter kunnen worden georganiseerd. Het leerstoelenplan reserveert nu voor beide vakgroepen twee leerstoelen. Bodemkunde en geologie levert de geologieleerstoel van Kroonenberg in en Bodemkunde en plantenvoeding verliest de plantenvoedingsleerstoel van Findenegg.

Opmerkelijk is overigens dat de voorgestelde structuurcommissie in de ogen van de raad en college het nu geschrapte aandachtsveld van Findenegg nadrukkelijk weer mee moet nemen omdat het wel zeer belangrijk is. De commissie wordt pas over enkele jaren ingesteld als prof. dr ir F.A.M. de Haan met emeritaat gaat.