Nieuws - 19 september 1996

Structuur en functie van de cel

Structuur en functie van de cel

Het Vak

 • Verplicht voor propedeuse Biologie
 • Vijf studiepunten
 • Docent: prof. dr J.L. van Went

  Het vak bestaat uit een aantal onderdelen. Voor celfysiologie zijn geen colleges. Eens per week is er een vragenuurtje waar docenten meestal op de stof vooruit lopen, waardoor niemand weet waar het over gaat. Het practicum bestaat voornamelijk uit turen door de microscoop. De vragen op het tentamen zijn erg gedetailleerd. Als je op het vwo biologie hebt gehad, heb je een voordeel. Tips: leer van te voren het vragenuurtje, dan weet je in ieder geval waar het over gaat. Het dictaat is erg slecht; neem hier de tijd voor. De hoorcolleges zijn erg belangrijk.

  Van Went: Ik denk dat de studenten die dit hebben opgeschreven, er niet veel van hebben begrepen. Het vragenuurtje is bedoeld om vragen te stellen over de stof die ze voor die dag bestuderen. Als je dat niet doet, dan zul je er niet veel van begrijpen."

  Dit is een zwaar vak. Studenten komen in Wageningen aan en dan volgen ze het de eerste zes weken. 's Ochtends college en 's middags practicum over dat college. Daar tussendoor komen nog eens drie toetsen. Het vereist een strakke planning, maar dat leggen we het eerste college duidelijk uit. Het klopt wel dat studenten met vwo-biologie een kleine voorsprong hebben. Het gevaar is dat deze studenten denken dat ze het al kennen, omdat ze er al eens van hebben gehoord, en vervolgens niet meer opletten."

  Tijdens het practicum leren we studenten hoe ze een microscoop moeten gebruiken. Pas als je dat goed kunt, is er veel te ontdekken aan celstructuren. Ik vind dat dus iets heel anders dan voornamelijk door de microscoop turen, wat die studenten zeggen."

  De vakken in deze rubriek staan beschreven in het boekje De juiste WEG van de WSO en de Activiteitenvereniging voor eerstejaars. De evaluaties zijn gebaseerd op vragenlijsten die in het voorjaar 1996 zijn ingevuld door eerstejaars (eerste en tweede trimester) en tweedejaars (derde trimestervakken). De enqueteresultaten zijn verwerkt door de gidsredactie.