Nieuws - 11 april 1996

Stimulans voor onderzoek naar dierenwelzijn

Stimulans voor onderzoek naar dierenwelzijn

De Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO) en het ministerie van LNV hebben twaalf miljoen gulden uitgetrokken voor een interdisciplinair prioriteitenprogramma rond het welzijn van landbouwhuisdieren. De initiatiefnemers willen beter begrijpen hoe kippen, vissen en varkens zich aanpassen aan stress tijdens de produktie. De resultaten moeten ondermeer leiden tot nieuwe normen voor de omgang met dieren in de veehouderij.

Het programma, waaraan zo'n dertig onderzoekers vier jaar lang deelnemen, richt zich op het ontstaan en voorkomen van stress en de invloed van stress op voortplanting en voeding van dieren. Runderen worden niet onderzocht omdat dat een stuk duurder is. Muizen en ratten zijn belangrijk als model. Om redenen van beheersbaarheid beperkt het programma zich tot biologisch, zootechnisch en diergeneeskundig onderzoek.

De onderzoekers, die zowel fundamenteel als toegepast onderzoek doen, moeten nauw met elkaar samenwerken. De begeleidingscommissie van wetenschappers, ambtenaren en vertegenwoordigers van de Dierenbescherming, doet elk jaar een nieuwe oproep voor voorstellen.

Het initiatief voor het programma komt van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Vanuit de LUW zijn ethicus prof. dr E. Schuurman en dierfysioloog prof. dr V.M. Wiegant bij het initiatief betrokken. NWO heeft sinds 1992 verschillende prioriteitenprogramma's lopen, waaronder Biodiversiteit en Gewasbescherming.