Nieuws - 2 maart 1995

Stikstofgebruik in rijstteelt kan beter

Stikstofgebruik in rijstteelt kan beter

Met gecoate kunstmest (nieuwe generatie kunstmest) kan de opname-efficientie van stikstof door een geirrigeerd rijstgewas worden verbeterd. Onder praktijkomstandigheden in de Camargue in Zuid-Frankrijk is slechts 21 tot 32 procent van de toegediende kunstmeststikstof terug te vinden in het gewas, terwijl gecoate kunstmest een opname geeft van 58 procent. Dit concludeert ir N.C. Stutterheim, die woensdag 1 maart promoveerde op zijn proefschrift Towards higher nitrogen efficiency in European rice cultivation bij prof dr ir R. Rabbinge van Theoretische produktie-ecologie en dr ir H.F.M. ten Berge van het Instituut voor Agrobiologisch en bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO).

Gecoate kunstmest is volgens de promovendus te duur voor algemeen gebruik dus onderzocht hij of met verbeterde gangbare mesttechnieken dezelfde streefwaardes kunnen worden behaald. Hiervoor ontwikkelde hij een gewas-groeimodel waarmee zeventig bemestingsstrategieen werden doorgerekend voor twintig seizoenen. Simulaties leerden dat de opname-efficientie van stikstof, toegediend voor inzaai van het gewas, zeer laag is (21 procent). In de Europese rijstbouw wordt de meeste stikstof op dat moment toegediend. De opname-effientie kan stijgen tot 51 procent, als de stikstof wordt toegediend bij het begin van de uitstoelingsfase en bij pluim-initiatie.

Toediening van stikstof in drie fracties is het meest efficient: bij uitstoeling, pluim-initiatie en rond de bloei.