Nieuws - 26 september 1996

Stevige toename aantal allochtone studenten

Stevige toename aantal allochtone studenten

Het aantal universitaire studenten van Turkse of Marokkaanse afkomst is in tien jaar tijd verzesvoudigd. In absolute aantallen blijft hun deelname aan het hoger onderwijs echter nog bescheiden. Vooral beroepsgerichte opleidingen zijn bij hen in trek.

Dat blijkt uit een onderzoek van Forum, het vroegere Nederlands Centrum voor Buitenlanders. Aan de Landbouwuniversiteit studeren dit jaar, volgens de afdeling Studentenzaken, drie studenten van Turkse afkomst, een Marokkaanse en achttien Surinaamse.

In het studiejaar 1985/86 stonden in totaal 141 Turkse en 57 Marokkaanse studenten ingeschreven aan een Nederlandse universiteit. In 1995 waren dat er 663 en 512. Samen vormden beide groepen overigens nog maar 0,7 procent van de universitaire bevolking.

In het algemeen kiezen de allochtone studenten meestal voor beroepsgerichte studies. Dat geldt vooral voor de Turken en de Marokkanen. Opvallend is de zeer sterke voorkeur van Marokkaanse jongens voor techniek. De deelname van meisjes uit deze groepen aan het hoger onderwijs ligt twee keer zo laag als die van jongens. Ze kiezen vooral rechten en letteren.