Nieuws - 5 januari 1995

Stellingen

Stellingen

  • Ondanks het algemeen heersende idee dat het drinken van veel koffie ongezond is, is consumptie van papier-gefilterde koffie onschadelijk" (Peter L. Zock bij het proefschrift Dietary fatty acids and risk factors for coronary heart disease).

  • Het aanprijzen en verkopen van zogenaamde natuurprodukten met behulp van ongegronde gezondheidsclaims en het verzwijgen van mogelijke bijwerkingen, zoals dat door sommige zaken voor alternatieve voeding wordt gedaan, is een zuivere vorm van kwakzalverij" (zelfde proefschrift van Zock).

  • Het voortdurend veranderen van naam, logo en missie komt het onderzoek en de identiteit van de desbetreffende instituten niet ten goede" (Katja Philippart bij het proefschrift Eutrophication as a possible cause of decline in the seagrass Zostera noltii of the Dutch Wadden Sea)

  • De inspanningen die verricht worden om mensen zuiniger met natuurlijke grondstoffen om te laten gaan, staan in contrast met de verspilling van kennis en talent die ontstaat door werknemers slechts voor een beperkte periode aan te stellen" (Mariken Rebers bij het proefschrift Gibberellins and the cold requirement of tulip).

  • Het zou beter gaan met het milieu wanneer er in de economie naast producenten en consumenten, ook sprake zou zijn van reducenten, zoals in de biologie" (zelfde proefschrift).

  • It is indeed necessary for a sandwich PhD student to have the two thick outer layers to get enough nutrition." (Xiuzhu Dong bij het proefschrift Role of formate and hydrogen in the syntrophic degradation of propionate and butyrate).

  • The principle publish or perish will make science perish in publications." (L.A. Meijer bij het proefschrift The lipid bilayer membrane and its interaction with additives).

  • Naast de moderne baby is de moderne promovendus een grootverbruiker van papier" (J.A.M. Sondag-Huethorst bij het proefschrift Electrochemical and structural characterization of self-assembled thiol monolayers on gold).

  • Gelet op het relatief grote aantal mensen dat nooit gebruik maakt van openbare bibliotheken, is het te verwachten dat veel van de informatie beschikbaar via de zogenaamde information superhighway nooit benut gaat worden" (Peter Sterk bij het proefschrift The carrot extracellular lipid transfer protein EP2).

  • Hondenpoep houdt mensen lenig" (J.H.J. van Boxtel bij het proefschrift Studies on genetic transformation of coffee by using electroporation and the biolistic method).