Nieuws - 2 maart 1995

Stadsbrink heringericht in september

Stadsbrink heringericht in september

De Stadsbrink zal in september zijn heringericht. Het gemeentebestuur heeft een plan uitgewerkt waarin de Midnet-bussen het busstation opdraaien en verlaten vanaf de Stadsbrink. Dit kon voorheen nooit, maar de verwachting is dat met de introductie van de groene golf de verkeerstromen op de Stadsbrink regelmatiger zullen verlopen. Hierdoor kan de afwikkeling van het busverkeer makkelijkervworden ingepast. De groene golf dient om het autoverkeer dat tussen Renkum en Rhenen rijdt sneller door te laten stromen. In het nieuwe plan rijden volgens wethouder J. Bogers (GroenLinks) de bussen niet meer langs Albert Heijn en de ouderenflat Roosebrink. Zo ontstaat ruimte voor een echt plein. Met de eigenaar van de frituur Snoopy wordt nog onderhandeld over een nieuwe plaats. Bovendien heeft zich een bouwer aangediend voor het laatste woonblok, achter de winkels tegenover de AH. De herinrichting van busstation, aanleg van een fietsenstalling voor vierhonderd fietsen, parkeerplaatse
n en aankleding van het plein kost twee miljoen gulden. Rijkswaterstaat zal de helft subsidieren.