Nieuws - 29 mei 1997

Splinters

Splinters

Splinters
  • De markt wordt autovrij, maar de kastanjes sneuvelen. Dat had iets te maken met het perfecte ovaal van de ontwerper of zo. Wonderlijk: onder het bewind van de groene wethouder Bogers zijn inmiddels de bomen in de Hoogstraat gesneuveld, verdwenen de bomen rondom Junushoff en nu dus die op de markt. Alleen die ene boom achter de oude schouwburg die had moeten wijken voor het plan van bioscoop- en evenementenbaas Kuipers mocht niet weg. Dat geloven we dus niet meer
  • Er is een gids verschenen voor het Nederlandse Internet, zo meldt een persbericht. 192 Pagina's paperback. Zoiets zet je tegenwoordig toch op Internet?
  • Niet alleen het Kenniscentrum Wageningen worstelt met de vacature voor een voorzitter, ook bij de voetbalbond is het afbreukrisico van de functie te groot. Schrale troost
  • Er komt geld, veel geld, voor veel computers op de kweekscholen. Kunnen die onderwijzers leren wat de meeste scholieren allang kunnen, met hun ogen dicht en achterstevoren. Mooi gebaar, denk je dan, maar nee hoor. Zegt een of andere kweekmanager dat er niet te veel moeten komen, want dan belanden ze toch maar in de kelder
  • Onderzoek in Tilburg: Niet iedereen heeft het in huis om een goed academicus te worden. Goh, en daar kun je dus nog op promoveren ook
  • Onze redactie vond het een beetje een suf artikel, het interview met kamerlid Lansink. Het is dus niet geplaatst. Alle andere universiteitsbladen hadden het wel onder de kop: Ik ben niet suf en ingedut. Wilden we toch even doorgeven
  • Leuke cursus bij Teleac over het werk van de mantelzorgers. Wat dat zijn? Nou, iedereen die, zonder enige vergoeding, voor zijn zieke pa, ma, opa, broer, zoon of dochter zorgt. Eigenlijk gewoon een bezuiniging op de gezondheidszorg dus, maar in de cursus laten ze zien hoe ontzeeettend bevredigend het kan zijn. O ja, de overheid heeft natuurlijk wel coordinatoren mantelzorg en beleidsplanvoorbereiders aangesteld
  • Scholieren met gemiddeld een acht op hun eindlijst hoeven niet meer mee te loten. Rechtvaardig? Ach, in ieder geval zijn er al signalen dat scholieren die die acht net dreigen te missen zich terugtrekken bij het examen om volgend jaar die acht wel te scoren
  • Geluidsoverlast op La Fraternite. De club is nu definitief voor de laatste keer gewaarschuwd. Door de gemeente die op het bewuste feestje massaal was vertegenwoordigd door haar bestuur. Jaap was er ook bij. We vreesden het al toen bij zijn inauguratie de geuzen binnenstormden