Nieuws - 15 mei 1997

Splinters

Splinters

Splinters
  • Ritzen vindt dat de beta-commissie, die vindt dat beta-opleidingen vijf jaar moeten krijgen, te veel stellingen poneert en te weinig analyseert. #%&** Ooit enige analyse tegengekomen bij de onderbouwing van ministerieel beleid?
  • De studentenbonden wilden graag met Ritzen praten over de ov-studentenkaart en over de loting. Dat wilden ze dus op de agenda van hun regulier overleg. Niet echt gek. Ritzen wilde alleen praten over internationalisering van het onderwijs. Dat is wel een beetje raar. Hij kwam dus niet opdagen. Dat is pas echt idioot
  • De regeringsfractie D66 voelt eigenlijk niet zoveel voor de privatisering van Staatsbosbeheer. De razendsnelle procedure waarmee die wordt doorgevoerd - de onderhandelingen lopen pas een paar jaar - maakt dat het verzet van de democraten de hele operatie in gevaar brengt. Dit belooft nog wat voor de fusie van de Landbouwuniversiteit met de Dienst Landbouwkundig Onderzoek. Gelukkig ligt die gewoon op schema
  • De Volkskrant meldt dat de Friezen tegen meer watersport zijn op hun meren. Waarvan ze dan wel willen leven meldt het bericht niet
  • Leuke kop in het blad Oogst: Wildschade centraal aanpakken. Tsja, wat moeten we ons daar nu weer bij voorstellen. 't Was natuurlijk maar een suggestie van een commissie, die in een later stadium zal worden bijgesteld, nadat de nodige adviezen van deskundigen en direct betrokkenen zijn ingewonnen en verwerkt. Vervolgens komt er, vermoeden wij, nog een volledig traject van implementatie en wordt voorzien in een evaluatie
  • Wie armoede lijdt, leeft gemiddeld vier jaar korter dan wie het materieel gezien beter heeft, meldt een Rotterdams onderzoek. Daarop is een Rotterdams onderzoeker gepromoveerd. 't Zal waarschijnlijk zijn op de nauwkeurige berekening van die vier jaar, want het algemene feit was al ergens in de jaren zeventig bekend. En ook toen was het, vrezen wij, overgeschreven
  • Grote actie in Amsterdam naar aanleiding van de Eurotop, zo lazen wij vorige week in het Gelders Dagblad: er zijn vijftig taxichauffeurs geselecteerd om dronken diplomaten discreet te redden, pardon rijden, als ze uit een bordeel komen. Misschien kunnen er ook Eurotop-koffieshops worden aangewezen?