Wetenschap - 24 april 1997

Splinters

Splinters

Splinters
  • Of de heren in het vervolg zo dicht mogelijk langs elkaar heen wilden praten? Deze oproep plaatste burgervader Jaap Sala tijdens de meest recente gemeenteraadsvergadering. Hij zou eens bij de universiteitsraad langs moeten komen: langs elkaar heen praten, al dan niet zo dicht mogelijk, lijkt ons beter dan de discussies tussen doven, waarin de raad gespecialiseerd lijkt
  • De voormalig coordinator van het steunpunt Sahel coordineert het LUW-feest dat in 1998 het tachtigjarig bestaan cachet moet geven. Je moet opgedane expertise altijd optimaal gebruiken
  • Tienduizenden varkens zijn inmiddels omgelegd en de slachting gaat door. Jammer, maar dat zou anders ook gebeurd zijn, hoor ik u denken. De jacht op zwerfkatten, die misschien of misschien ook niet het virus verspreiden, leidde daarentegen tot massale protesten en zelfs een reusachtig artikel, nota bene op pagina drie, in de Volkskrant. Jammer voor Willem-Alexander, maar de jacht is gestaakt. Zoiets heet hypocriet en wel met hoofdletters
  • We hadden u graag willen berichten over de discussie tussen universiteitsraad en college van bestuur over het kenniscentrum Wageningen en wat dies meer zij. Helaas, de bijeenkomst was geen bijeenkomst, maar een brainstorm en had een informeel karakter... Er werd bij gegeten en zo... Als er eten in het geding is, geldt de wet Openbaarheid van bestuur niet meer, dat begrijpt u. Rest de conclusie dat ook het in zijn voegen krakend bolwerk van de universitair democratie, de universiteitsraad, is gevallen en dat we eraan zullen moeten wennen dat uw en onze toekomst voortaan aan de dis wordt bedisseld
  • De baas van ons nieuwe zusje ID-DLO, Cees Wensing, hoopt dat zal blijken dat de BSE-koe in Wilp niet door het voer, maar door een erfelijke afwijking gek is geworden. Is dat nou iets waarop je moet hopen? Ideologisch lijkt het ons beter als het komt door verdacht voer of door de bio-industrie en dat een rigide doorvoering van het integraal-keten-denken aan alle ellende een eind maakt. Je moet er toch niet aan denken dat een koe zomaar ziek kan worden
  • Bij schapen mag over vier jaar de staart niet meer worden gecoupeerd. Wist u niet he, dat schapen eigenlijk een lange staart hebben? Maar dat terzijde, als schapenstaarten worden gecoupeerd is dat fout en dient het nu te stoppen, niet over vier jaar. D'r zal wel eerst onderzoek gedaan moeten worden of zo