Nieuws - 20 maart 1997

Splinters

Splinters

Splinters
  • Kenniscentrum Wageningen... KCW. 't Is geen ideale maar wel een duidelijke naam voor het monsterverbond tussen LUW en DLO. Hoewel? In Wageningen opereert ook de Klussen Centrale Wageningen, KCW. De doelstellingen lijken overeen te komen: het binnenslepen van grote en kleine klussen. Ook noemt het onvolprezen salontafelblad 6700 zich het blad van het Kenniscentrum Wageningen, maar hier gaat het om een samenwerkingsverband tussen gemeente, universiteit en DLO. Dat is dus ook weer wat anders. Onze oplossing zal wel weer niet kunnen: Wageningse Agrarische Universiteit, afgekort WAU. De naam van het agrotechnologisch instituut verandert dan van ATO-DLO in ATO-WAU. Een naam die in ieder geval internationaal klinkt als een klok
  • Vroeger stemde je eens in de vier jaar op een of andere politieke partij en met dat mandaat probeerde zo'n partij dan van alles te regelen. Tegenwoordig moet je niet alleen stemmen, maar ook nog eens de ene inspraakavond na de andere binnenlopen. Als je wegblijft wordt je niet gehoord. Zo vormen de winkeliers een goed georganiseerd lobbyclub. Die zijn overal. Dus blijken er grote bezwaren tegen het afsluiten van de racebaan over de Churchillweg. Dus gaat de wethouder heel democratisch het plan heroverwegen of zo. Dat de weg levensgevaarlijk is voor schoolgaande kinderen telt niet mee, want die waren niet op de inspraakavond en die doen geen inkopen bij de middenstand. Eentje meer of minder vanwege de bereikbaarheid is dus niet zo erg. Mag alsjeblieft het primaat terug naar de politiek? Dan stemmen we die wethouder over vier jaar wel weg, als ie het niet goed doet tenminste
  • Van het Nederlands normalisatie-instituut: In het voorjaar vindt een internationale vergadering plaats van de internationale commissie Thee, waarin onder andere over het cafeine- en het pesticidegehalte in de verpakkingsmethoden en de specificaties voor thee zal worden gesproken. Pesticidegehalte in de verpakkingsmethoden?
  • Alleenstaanden ouder dan 35 kopen het meest eieren. Ook huisvrouwen van boven de 54 pakken graag een eitje mee. Huisvrouwen jonger dan 35 kopen het minst eieren, maar als ze een eitje tikken is het een scharrelei. Nou, dat weten we dan ook weer
  • Er is een gebrek aan technici. Tenminste, dat wil iedereen ons doen geloven. Dus gaan bedrijven personeel werven op vakbeurzen. Hoe je een student herkent? Nou simpel, meldt de Beurskrant, die draagt geen badge