Nieuws - 13 maart 1997

Splinters

Splinters

Splinters
  • De gezamenlijke universiteiten hebben een krachttoer volbracht: het aantal opleidingen is teruggebracht tot 107. Hoera? Even wachten... weliswaar staan er straks in een centrale folder 107 naampjes, maar dat betekent niet dat er maar 107 opleidingen zijn. Integendeel, legt de voorzitter van de gezamenlijke universiteiten uit, elke universiteit mag per naampje best twee of drie propedeuses organiseren. Dus een student weet nog helemaal niet waar hij aan toe is. En je zal maar thuis komen met de mededeling dat je domeingerichte economie gaat studeren. Duidelijker dan de naam economie van landbouw en milieu of fiscale economie... tuurlijk niet. In Den Haag zetelt echter een tevreden minister. Hij heeft de klus geklaard: Nederland heeft minder opleidingen
  • Collegelid Henk van den Hoofdakker maakte aan het begin van zijn carriere de eerste universiteitsraadvergadering mee en het heeft er alle schijn van dat hij vlak voor zijn vertrek ook de laatste mag meemaken. Is 't hem toch nog gelukt de raad weg te werken, al is hij meestal iets slagvaardiger. Bescheiden als hij is deelt hij de eer. Ik heb het niet alleen gedaan hoor. Het was echt teamwork. Volgens ons vindt hij 't diep in zijn hart jammer dat de raad verdwijnt
  • Er is nog steeds geen nieuwe voorzitter voor het Kenniscentrum Wageningen. Er zijn zelfs geen namen, noch geruchten van namen. Nog even en Van Aartsen hoeft zich niet meer in te spannen. Want zodra de raad van toezicht die de nieuwe bestuurswet voorschrijft er is, benoemt die de voorzitter. Misschien stuurt hij daar wel op aan
  • In oorlogstijd worden meer jongetjes geboren. Dat meldt biostatisticus Jan Graffelman in het biologenblad Biovisie. Lijkt logisch, maar dat is het niet. Voor het weer op peil brengen van een door oorlog en ellende gedecimeerde bevolking heb je immers helemaal geen mannenoverschot nodig
  • Nederlandse gezinssociologen zijn de afgelopen decennia alleen geinteresseerd geweest in problemen en marginale groepen. Daardoor weten we nu alles over Bom-moeders, scharreloudjes en Lat-relaties en lijkt het alsof deze groepen de Nederlandse samenlevingsvormen overheersen. Dit meldt onze eigen gezinssocioloog Kees de Hoog in het NWO-blad Hypothese. Helaas is het allemaal niet waar. Nederland bestaat voor het merendeel nog uit gewone gezinnen, al zijn die wat anders georganiseerd dan de spruitjesfamilies van Reve's De avonden. En sinds Angenent zijn zelfs spruitjes weer in