Nieuws - 13 februari 1997

Splinters

Splinters

Splinters
  • Unilever Nederland meldde een nettowinst van 219 miljoen gulden. Hoe dat kwam? Nou, het jaarverslag meldt dat we massaal Calve Aardappel Anders combineerden met Iglo Vispannetje bij het avondeten, vloeibare Blue Band op ons brood smeerden, regelmatig Cup-a-Soup achterover sloegen en Mora Kipfingers bij de borrel serveerden. Als u zich dat niet kunt voorstellen, is dat het zoveelste bewijs dat wij op de universiteit niet goed doorhebben wat er werkelijk in de samenleving aan de hand is
  • Gemeenten hebben grote vorderingen gemaakt met hun milieubeleid, meldt persbericht nummer 58 van Vrom. Da's mooi. Dan herinneren wij ons een ander persbericht van hetzelfde Vrom, dat constateert dat gemeenten met hun hele ambtelijk hebben en houwen vooral duiken op de voorlopers in het milieubeleid. Bedrijven die het goed doen krijgen voortdurend controles, aanmaningen en soms zelfs boetes. Bedrijven die er met de pet naar gooien en zich gedeisd houden, zien zelden een controleur. Goedwillende bedrijven aanmanen leidt immers tot resultaten die je in een jaarverslag kunt melden. Als ze nou bij voorlichting van Vrom ook de oude persberichten bewaren en af en toe nalezen, dan krijgen we tenminste adequate informatie. Wellicht
  • Afgelopen weekend. Lekker krantje lezen en ineens Pats - twee pagina's vol met Nederlandse masters-opleidingen. Geweldige kick. Iedereen en alles doet mee. Universiteiten, hogescholen, Britse colleges, Nijenrode. Eindelijk innovatief, vernieuwend, internationaal onderwijs. Onze eigen LUW stond er gelukkig ook bij. Dan wordt de zaterdag-euforie overschaduwd door sombere gevoelens. Wat is er mis met de gewone gedegen universitaire opleiding? Waarom moeten we masters gaan opleiden in plaats van de ouderwets brede, diepe, intelligente drs of ir die nu nog ministeries, raden van bestuur, directies en docentenkamers bevolkt? Masters - 't klonk ineens heel akelig
  • Jullie hebben van je ouders en grootouders een wereld geerfd die schoon was; een wereld waar veel vlinders voor een gelukkige zomerdag zorgden, een zomer die nog lekker rook. En kijk eens wat jullie ons nalaten: het stinkt 's zomers naar mest, uitlaatgassen en afval. Dat schreven twintig-plussers deze zomer aan veertig-plussers. 't Is allemaal niet waar, maar 't klinkt leuk. Hoe wil generatie Nix het probleem oplossen? Weg met de negatieve ondertoon, weg met het wijzend vingertje, weg met de scenario's, weg met de technocratische discussie! Volgens ons blijft er dan nix over