Nieuws - 30 januari 1997

Splinters

Splinters

Splinters
  • Het omzetten van een beurs in een lening die later kan worden omgezet in een beurs leverde Ritzen de broodnodige miljardenbezuiniging op studiefinanciering. Waarom? Nou, omdat leningen wel uitgaven zijn, maar geen begrotingsposten. Snappu? In 2001 gaan studenten echter afstuderen en krijgen ze met terugwerkende kracht hun beurzen, die dan wel op de begroting dienen te verschijnen. Ritzen is dan al lang terug naar Berkeley, hopen we
  • Studenten die hun beurs vanwege de temponorm verliezen studeren gewoon door, zo blijkt uit Nijmeegs onderzoek. Jongens en meisjes, hou daar nou eens mee op. Zo kunnen de ambtenaren op OC&W toch niet werken. Jullie worden geacht op te rotten als de financiele prikkels ontbreken. Ga dan niet zelf voor je inkomen zorgen, afgesproken?
  • Op een of ander eilandje in Engeland wonen zo'n tweeduizend grauwe ganzen en 125 kwartelkoningen. Er wonen ook boeren en die houden niet van ganzen. Ze hebben nu de kwartelkoning gegijzeld: of de ganzen worden afgeschoten, of de kwartelkoning verliest zijn broedgebieden. Onbekend is of de ganzen werkelijk schade veroorzaken. Het gaat gewoon om de psychologie van de boer: alle vreemde dieren op zijn land, vanaf de grootte van een konijn, moeten geextermineerd worden. En natuurlijk alles wat kleiner of gelijk is aan een muis. De kwartelkoning boft
  • Even voor de fusiefans bij LUW en DLO. De ingenieursgiganten Heidemij en DHV wilden fuseren. Dat was goed voor afgestudeerde ingenieurs, onderlinge conctraproductieve concurrentie zou wegvallen en er zouden synergetische schaalvoordelen ontstaan. Net als bij onze fusie dus. De twee ingenieursbureaus zien toch maar af van de fusie. Want de kosten lijken hoger uit te vallen dan de verwachte toegevoegde waarde. En doordat het integratietraject meer tijd in beslag zal nemen, ontstaat het risico dat medewerkers te veel intern gericht raken, hetgeen uit marktoverwegingen uitermate ongewenst is. Net als bij LUW en DLO? De fusie is dus van de baan. Zo niet bij LUW en DLO
  • Bosuitbreiding blijft achter bij doelstelling, meldt het blad van IBN-DLO. Waarom? Omdat niet is gepland waar de tienduizend hectare bos in de Randstad zou moeten komen. En omdat geen centrale registratie plaatsvindt van wel gerealiseerde bosuitbreiding. Ach, tienduizend hectare was gewoon een mooie gedachte, moeten we maar denken