Nieuws - 16 februari 1997

Splinters

Splinters

Splinters
  • De stortsector is een nutssector en marktwerking is hier niet zondermeer positief. Daarom moet de overheid de condities voor marktwerking blijven bepalen. We hebben het over het dumpen van afval. Het aantal stortplaatsen moet hoe dan ook teruggebracht worden, maar de resterende stortplaatsen moeten goede overlevingskansen hebben, op basis van concurrerende tarieven. Gedeputeerde Staten van Gelderland is dan ook voor een warme sanering stortplaatsen. Dus toch maar verbranden
  • Het IKC-L geeft in 1997 verder invulling aan mentormethodiek en aan de uitwerking van intercollegiale ondersteuning. Wie schrijft nou zoiets op? Wellicht zijn ze er bij het Informatie- en Kenniscentrum Landbouw zelf ook van geschrokken, want in hun toekomstvisioen melden ze simplistisch over het jaar 2050: De landbouwer teelt meer gewassen in kassen met zonnecollectoren en op de akkers met vollegrondsgewassen gebruikt hij zonnepanelen en hij recycelt de energie die vrijkomt tijdens het productieproces van de dieren. De landbouwer laat geen energie verloren gaan en slaat overtollige energie op in grote opslagtanks. Al deze stukken zijn, vermoeden wij, geschreven voordat Justitie een florerende agrarische tuinbouwtak, de teelt van paddo's, de nek omdraaide
  • De bobo's van het hoger beroepsonderwijs, pardon de hogescholen, zijn aan het doordraaien. Enkele weken geleden melden de bestuurders van die clubs al dat ze een eigen vakbond gingen oprichten, zodat ze met zichzelf over hun eigen salarissen konden gaan onderhandelen. Nu meldt de opperbobo in het beroepsonderwijs dat hij het systeem van kwaliteitsbewaking niet vindt deugen. Wellicht heeft ie daarin gelijk. Wij zijn er ook niet kapot van. Bijna iedereen krijgt tenslotte een voldoende. Maar nee, Van 't Hek, zo heet de opperbobo, vindt dat negatieve beoordelingen niet openbaar gemaakt mogen worden, want dan krijgen slechte opleidingen minder studenten. Gelijk heb je Hek, we houden het voortaan geheim en vertellen jongeren die worden afgeknepen met hoge collegegelden, tempobeurzen en strafleningen lekker niet dat we ze stiekem een beroerde opleiding geven